Tegutseva ettevõtte rahastamine

Mõned tegutsevate ettevõtete rahastamise võimalused:

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetused

EAS pakub alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele tuge läbi mitmete toetusmeetmete ja koolitusprogrammide. Oma idee või äriplaani toetusvõimaluste kohta võite küsida hinnangut EASilt. Selleks pöörduge EASi infokeskusesse.

Laen ja laenukäendus KredExilt

Sihtasutus KredEx tagab ja rahastab investeeringuid, mis aitavad ettevõtetel areneda ja laieneda.

PRIA toetused

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) jagab riiklikke toetusi ning korraldab Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste andmist. Samuti saab PRIA kaudu taotleda Euroopa Kalandusfondi ja turukorralduslikke toetusi.

Euroopa Liidu struktuurifondide toetused

Euroopa Liidu struktuuritoetusi saab taotleda kolmest fondist. Need on Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Euroopa Sotsiaalfond (ESF) ja Ühtekuuluvusfond.

Üksikasjalikumaid nõuandeid projekti kavandamise ja elluviimise kohta leiate Euroopa Liidu struktuuritoetuse kodulehelt.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetused

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastab erinevaid keskkonnaprojekte. Samuti on KIKist võimalik taotleda projektide elluviimiseks sihtotstarbelist keskkonnalaenu.

Toetused loomemajanduse ettevõtetele

Teavet loomemajanduse ettevõtete rahastamise võimaluste kohta leiate Loov Eesti ja Loov Euroopa kodulehelt.

Aktsiate kinnine pakkumine ehk investori kaasamine

Kinnine ehk suunatud aktsiaemissioon tähendab seda, et te müüte kindlale partnerile osaluse oma ettevõttest ja saate vastu vajaliku investeeringu äri edendamiseks. Sageli on investori(te)ks kinnised, finantsinvestori põhimõttel töötavad riskikapitalifondid. Strateegilise investori leidmiseks peab teil olema tugev ja eriline rahvusvahelise äripotentsiaaliga ettevõte või äriidee.

Aktsiate avalik pakkumine

Kapitali on võimalik leida aktsiate avaliku pakkumisega, mille eelduseks on reeglina ettevõtte väärtpaberite hilisem noteerimine börsil. Väärtpaberiturud jaotuvad laias laastus kolme suurde kategooriasse:

  • Väärtpaberibörs, kus kaubeldakse noteeritud väärtpaberitega. See on investorite jaoks kõige usaldusväärsem, kuid ettevõttele kõige suuremaid kohustusi seadev.
  • Vabaturg on eelkõige kiire kasvuga ja riskantsematele ettevõtetele, sellele pääsemiseks on reeglid mõnevõrra leebemad.
  • Alternatiivturg (nn reguleerimata turg), kuhu kauplemisele võtmiseks ettevõtetele väga palju nõudeid ei seata ja ka teabe avalikustamise nõuded on leebemad.
  • Kõiki kolme võimalust saate kasutada ka Tallinna börsil.

Viimati muudetud: 27-01-2016 11:45 | Teksti koostas: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus