Toetused alustavale ettevõtjale

Alustaval ettevõtjal on oma käivitatava äri soodsaks rahastamiseks võimalik saada EASi starditoetust, Euroopa Liidu struktuuritoetusi ning KredExi käendatavat stardilaenu.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse starditoetus

Starditoetuse eesmärk on aidata vähese ettevõtluskogemusega alustavaid ettevõtjaid, mis omavad kõrget kasvupotentsiaali. Starditoetust on võimalik kasutada põhivara soetamiseks, turundustegevuste läbiviimiseks, rakendustarkvara ostmiseks ja arendamiseks ning tööjõukulude finantseerimiseks.

Tutvuge starditoetuste tingimustega EASi veebis.

Euroopa Liidu struktuurifondide toetus

Otsides finantseerimisvõimalusi, tasuks kindlasti uurida ka struktuurifondide ja omavalitsuste poolt pakutavaid toetusmeetmeid, nt stardiabi investeeringuteks põhivarasse, koolitustoetused personali koolitamiseks.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest toetatakse järgmisi valdkondi: haridus, tööturg, teadus- ja arendustegevus, ettevõtlus, infoühiskond, haldusvõimekus, keskkonnahoid, energiamajandus, transport, regionaalne ja kohalik areng, tervishoid ning hoolekanne.

Üksikasjalikumaid nõuandeid projekti kavandamise ja elluviimise kohta leiate Euroopa Liidu struktuuritoetuse kodulehelt.

Toetuste leidmisel oma projektidele aitavad teid maakondlikud arenduskeskused, mis pakuvad oma baasteenuste osas tasuta nõustamisteenust. Arenduskeskustest saate infot projektide rahastamisvõimalustest nii struktuurifondide meetmete osas kui vajadusel ka teiste võimalike toetuse allikate kohta ning erasektori konsultantide ja nende teenuste kohta.

Töötukassa toetus töötule ettevõtluse alustamiseks

Töötukassast saab ettevõtluse alustamise toetust taotleda töötu või tööotsijana registreeritud mittetöötav vanaduspensioniealine inimene, kes:

  • on vähemalt 18-aastane ja
  • on läbinud ettevõtluskoolituse või
  • kellel on kutse- või kõrgharidus majanduse alal või ettevõtluskogemus.

Ettevõtluse alustamise toetust antakse majandustegevuse alustamiseks uue asutatava äriühinguna või füüsilisest isikust ettevõtjana.

Lugege lähemalt ettevõtluse alustamise toetusest

Stardilaen

Alustavad ja kuni kolm aastat tegutsenud väike- ja keskmised ettevõtted saavad taotleda äri alustamiseks stardilaenu, mida käendab 75% ulatuses riiklik sihtasutus KredEx. Võrreldes tavalaenuga on stardilaenu eelis see, et ettevõtjal tuleb oma isikliku varaga vähem riskida.

Stardilaenust on abi eelkõige ettevõtetel, kes tegevust alles alustavad, sest neil on lühikese krediidiajaloo tõttu pangalaenu keeruline saada. Laen tuleb võtta panga vahendusel, panga poolt määratava intressi suurus on hinnanguliselt 7,5-12%. Stardilaenu saamiseks võib pöörduda nii panka, EASi kui KredExisse.

Lugege ka sagedasematest vigadest äri rahastamisel

Viimati muudetud: 27-01-2016 11:15 | Teksti koostas: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus