Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjale riigieelarvest

Tööandjale hüvitatakse töötajale makstud puhkusetasu või keskmine töötasu riigieelarvest järgmistel juhtudel:

  • osalise või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkus
  • lapsepuhkus
  • puudega lapse vanema lapsepuhkus
  • lapse rinnaga toitmise vaheaegade eest säilitatud keskmine töötasu
  • isapuhkuse tasu

Taotluse esitamine

Esitage taotlus puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamiseks kolme kuu jooksul, arvates puhkuse kasutamise kuust. Taotluse esitajaks saab olla tööandja või tööandja poolt volitatud isik.

Taotluse saate esitada:

  • riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu), välja arvatud isapuhkuse taotlus.
  • diallkirjastatult e-posti aadressile andmik@sotsiaalkindlustusamet.ee
  • posti teel aadressile: Tallinna 14, 79513, Rapla
  • sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustes

Seotud asutused

Teksti koostas: sotsiaalkindlustusamet