Töötajate arvelevõtmine

Tööandja peab oma töötaja registreerima töötamise registris e-maksuametis/e-tollis hiljemalt inimese tööle asumise hetkest ehk vahetult enne töö alustamist. Töötamise peavad registreerima kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud. Registreeritakse kõik töötajad, kelle töötamisel tekib maksukohustus Eestis.

Kes saab andmeid töötamise registrist

Töötamise registrist saavad töötajate andmed:

  • haigekassa
  • töötukassa
  • sotsiaalkindlustusamet
  • politsei- ja piirivalveamet
  • maksu- ja tolliamet
  • töötaja ise.

Registrisse kantakse nii töösuhte alustamine kui ka peatamine ja lõpetamine. Töötamise peatumise või lõpetamise registreerimiseks töötajate registris on tööandjal aega 10 päeva.

Viimati muudetud: 18-02-2018 09:53 | Teksti koostas: maksu- ja tolliamet