Töötajate ravikindlustus ja maksud

Ravikindlustus

Ravikindlustus toimib solidaarsusprintsiibil: raviteenus ei sõltu konkreetse inimese eest makstud sotsiaalmaksu suurusest. Haigekassa tasub kindlustatud inimese eest raviasutusele raviteenuse maksumuse.

Tööandja tasub töötaja brutopalga kuumääralt 33% ulatuses sotsiaalmaksu, millest 20% läheb pensionikindlustusse ning 13% ravikindlustusse.

Lühidalt sotsiaalmaksust:

  • maksumäär on 33% brutopalgast;
  • sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär 430 eurot;
  • miinimum sotsiaalmaks kuus 141,90 eurot (kuumäär 33% brutopalgast).

Kellel on õigus ravikindlustusele, lugege haigekassa kodulehelt.

Tulumaks

Tulumaks arvatakse maha töötaja brutopalgalt iga kuu. Maksuvaba tulu arvestamiseks peab töötaja esitama vabas vormis vastavasisulise avalduse tööandjale. Samal kuul saab maksuvaba tulu arvestada vaid ühe väljamakse tegija juures.

Aastal 2017 on:

  • tulumaksu määr 20%;
  • eraisiku maksuvaba tulu kuus 180 eurot.

Töötuskindlustusmakse

Töötuskindlustus on sundkindlustus, mis kindlustab töötajale hüvitise töötuks jäämise, kollektiivse koondamise ning tööandja maksejõuetuse korral.

Aastal 2017 on:

  • töötaja töötuskindlustuse määr 1,6%,
  • tööandja töötuskindlustuse määr 0,8%.

Kogumispension

Kohustusliku kogumispensioni makse on töötajate tulust arvestatav summa, mis läheb II samba pensioni rahastamiseks. Sellega liitumine on vabatahtlik enne 1983. aastat sündinud inimestele ning 1983. aastal ja hiljem sündinud inimestele kohustuslik.

Töötaja tööleasumisel tuleb teil kontrollida tema staatust Pensionikeskuses, sisestades tema isikukoodi. Kohustusliku kogumispensioni makse määr on 2% või 3%.

Töötasu alammäärad aastal 2017

  • Tunnitasu alammäär 2,78 eurot.
  • Kuupalga alammäär 470 eurot.

Viimati muudetud: 02-01-2017 12:45