Töötajate ravikindlustus ja maksud

Sotsiaalmaks

Tööandja tasub töötaja brutopalga kuumääralt 33% ulatuses sotsiaalmaksu, millest 20% läheb pensionikindlustusse ning 13% ravikindlustusse.

Lühidalt sotsiaalmaksust:

Aastal 2018:

  • maksumäär on 33% brutopalgast;
  • sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär 470 eurot;
  • miinimum sotsiaalmaks kuus 155,10 eurot (kuumäär 33% brutopalgast).

Ravikindlustus

Ravikindlustus toimib Eestis solidaarsusprintsiibil: raviteenus ei sõltu konkreetse inimese eest makstud sotsiaalmaksu suurusest. Kindlustatud inimese eest tasub raviasutusele raviteenuse maksumuse haigekassa.

Kellel on õigus ravikindlustusele, lugege haigekassa kodulehelt.

Tööandja peab registreerima töötajate töötamise andmed (töösuhte alustamised, peatamised ja lõpetamised) maksu- ja tolliametis töötamise registris. Tööandjatelt saadud kindlustusandmeid edastatakse haigekassale töötamise registrist üks kord ööpäevas.

Teenuses “Töötajate ravikindlustuse andmed haigekassas” saab tööandja kontrollida asutuse kindlustatud inimeste nimekirja.

Tulumaks

Tulumaks arvatakse maha töötaja brutopalgalt iga kuu. Maksuvaba tulu arvestamiseks peab töötaja esitama vabas vormis vastavasisulise avalduse tööandjale. Samal kuul saab maksuvaba tulu arvestada vaid ühe väljamakse tegija juures.

Aastal 2018:

  • tulumaksu määr 20%;
  • sõltub maksuvaba tulu suurus töötaja aastasest tulust. Lugege lähemalt maksuvaba tulu arvestamisest maksu- ja tolliameti kodulehelt.

Töötuskindlustusmakse

Töötuskindlustus on sundkindlustus, mis kindlustab töötajale hüvitise töötuks jäämise, kollektiivse koondamise ning tööandja maksejõuetuse korral.

Aastal 2018 on:

  • töötaja töötuskindlustuse määr 1,6%,
  • tööandja töötuskindlustuse määr 0,8%.

Kogumispension

Kohustusliku kogumispensioni makse on töötajate tulust arvestatav summa, mis läheb II samba pensioni rahastamiseks. Sellega liitumine on vabatahtlik enne 1983. aastat sündinud inimestele ning 1983. aastal ja hiljem sündinud inimestele kohustuslik.

Töötaja tööleasumisel tuleb teil kontrollida tema staatust Pensionikeskuses, sisestades tema isikukoodi. Kohustusliku kogumispensioni makse määr on 2018. aastal 2%.

Töötasu alammäärad aastal 2018

  • Tunnitasu alammäär 2,97 eurot.
  • Kuupalga alammäär 500 eurot.

Viimati muudetud: 15-12-2017 15:25