Töötajate värbamine

Levinuimad töötajate otsimise kanalid on töötukassa, interneti tööportaalid, ajalehed-ajakirjad ning personaliotsingu- ja tööjõurendifirmad.

Värbamine töötukassa kaudu

Vaba töökoha täitmiseks saate kasutada töötukassa abi. Tööpakkumise avaldamiseks ja sellele sobivate töötajate otsimiseks avaldage tööpakkumine töötukassa iseteeninduses või edastage see töötukassa maakondlikule osakonnale. Samuti on võimalik kasutada eelvaliku teenust, mis aitab leida registreeritud töötute hulgast sobivad kandidaadid.Töötukassa teavitab tööotsijaid tööpakkumisest konsultantide, teenindusbüroode infostendide, kodulehe ning iseteenindusportaali kaudu.

Kõik töötukassa tööturuteenused on tööandjatele tasuta.

Värbamine tööportaalide kaudu

Tööportaalid on kõige levinum ja mugavam viis uute töötajate leidmiseks. Tööportaalides saab avaldada oma töökuulutusi ning soovi korral otsida ja selekteerida tööotsijaid CVde andmebaasidest.

Personaliotsingu- ja tööjõurendifirmad

Kui ei ole soovi värbamisprotsessi ise läbi viia, võib selleks kasutada personaliotsingufirmasid, mis otsivad välja sobivad kandidaadid ja viivad soovi korral läbi ka tööintervjuud.

Tööjõurendifirmat saab kasutada juhul, kui on vaja kindlaks perioodiks täiendavat tööjõudu, kuid ei ole soovi töötajaid töölepinguga enda ettevõttesse palgata. Sellisel juhul palkab töötajad tööjõurendiettevõte ning ettevõte rendib tööjõudu vahendusfirmalt.

Eestis tegutsevad personaliotsingu- ja tööjõurendifirmad

Toetus vähenenud töövõimega inimese värbamisel

Töötukassa aitab kohandada tööruumid ja/või -vahendid puudega inimestele sobivaks, kattes sellele tehtud kulutused kuni 70% ulatuses. Kui vähenenud töövõimega inimene vajab töökohal tugiisiku teenust, maksab töötukassa tugiisikuga töötamise teenuse osutajale tasu.

Vajadusel korraldab töötukassa puudega inimese abistamise tööintervjuul ning annab tasuta kasutada töötamiseks vajaliku tehnilise abivahendi.

Lugege lähemalt riigi abist vähenenud töövõimega inimese töölevõtmisel

Sotsiaalmaksu hüvitamine vähenenud töövõimega inimese eest

  1. juulil 2016 muutus vähenenud töövõimega töötaja eest riigipoolse sotsiaalmaksu hüvitamise kord. Tööandja, kelle juures töötab vähenenud töövõimega töötaja (töötajale on määratud osaline või puuduv töövõime või vähemalt 40%-line püsiv töövõimetus), saab sotsiaalmaksu soodustust taotleda töötukassalt.

Lugege lähemalt sotsiaalmaksu hüvitamisest vähenenud töövõimega töötaja eest

Alaealise palkamine

Tööandja peab registreerima 7–14-aastase lapse töötamise vähemalt 10 tööpäeva enne töötamise algust töötamise registris. Lisaks tuleb registrisse kanda lapsevanema nõusolek, teave alaealise töötingimuste kohta (sh töö tegemise koht ja töökohustused) ning kas laps on koolikohustuslik või mitte.

Viimati muudetud: 04-07-2016 11:29 | Teksti koostas: töötukassa