Töövõimetuslehe andmete edastamine haigekassale

Töövõimetushüvitise maksmise kord

Töövõimetuslehe saab arst välja kirjutada inimesele, kes on tööandja kaudu ravikindlustatud.

Ravikindlustatud inimesele hakatakse haigushüvitist maksma alates haigestumise 4. päevast. Haigestumise 4.–8. päevani maksab haigushüvitist tööandja 70% töötaja viimase kuue kuu keskmisest töötasust. Alates haigestumise 9. päevast maksab haigushüvitist haigekassa.

Tööandjal on soovi korral õigus maksta töötajale 2.–8. haiguspäeva eest ainult tulumaksuga maksustatavat haigushüvitist kuni 100% töötaja keskmisest töötasust.

Tööandja ei pea hüvitist maksma siis, kui töövabastuse põhjusteks on kutsehaigus, tööõnnetus, tööõnnetus liikluses, tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine, vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsmisel ja kuriteo tõkestamisel, kergemale tööle viimine ning haigestumine või vigastus raseduse ajal. Sellistel puhkudel maksab haigushüvitist alates 2. päevast haigekassa.

Töövõimetuslehtede elektrooniline täiendamine

Eestis on kasutusel elektrooniline töövõimetusleht. Töövõimetuslehtede andmete elektrooniline täiendamine ja edastamine haigekassale on tööandjatele kohustuslik.

Töövõimetuslehe andmete teatamiseks haigekassale on tööandjal vaja liituda teenusega riigiportaalis.

Tööandja lisab andmed läbi teenuse „Töövõimetuslehtede täiendamine“.

Töövõimetuselehe andmed tuleb saata haigekassale seitsme kalendripäeva jooksul alates töötajalt info saamisest töövõimetuslehel oleku kohta.

Haigekassa juhend tööandjale elektroonilise töövõimetuslehe andmete edastamiseks

Lähemalt saab lugeda töövõimetushüvitiste arvestamise kohta haigekassa kodulehelt.

Hüvitise väljamaksmisega seotud infot saab töötaja vaadata teenuses „Isiku töövõimetushüvitised“.

Viimati muudetud: 15-02-2018 12:32