Eesti keele õppimine välismaal

Eesti keelt ja kultuuri õpetatakse nii Euroopas, Ameerikas kui ka Aasias erinevates kõrgkoolides, üldhariduskoolides, keelekursustel ja täienduskoolides.

Eesti keele õpetuse kvaliteedi tagamiseks töötab väljaspool Eestit 13 eesti keele ja kultuuri lektorit ning õpetajat. Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe võrgustikku kuulub üle 30 ülikooli üle maailma ja õppimas on eesti keelt ja kultuuri tuhatkond üliõpilast.

Rahvuskaaslaste programmi (pdf, 449 kB) raames abistab Eesti Instituut võõrsil elavate eestlaste organisatsioone, haridusseltse ja koole, samuti rahvusvahelisi koole eesti keele õpetamise korraldamisel. Sellesse võrgustikku kuulub rohkem kui 50 asutust üle maailma.

Eesti keele ja kultuuri õpetamist teistes riikides toetab ja korraldab Sihtasutus Archimedes koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga.

Teksti koostas: Eesti Instituut, haridus- ja teadusministeerium