Riigikaitseline täienduskoolitus

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste lahingukoolis saab õppida vanemallohvitseriks ning omandada kutsehariduse sõjalise juhtimise erialal. Kursuse lõpetajad saavad kutseõppetunnistuse sõjaväelise juhtimise erialal ning nooremveebli auastme.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus korraldab kaitseväelastele, reservmeedikutele ja meditsiiniüliõpilastele erineva taseme ja pikkusega sõja- ja katastroofimeditsiini kursuseid.

Kaitseliidu kool on mitteformaalset haridust andev Kaitseliidu sisekoolituskeskus, kus on kaks õppesuunda:

  • sõjaväelise juhtimise õppesuund
  • inimressursi arendamise õppesuund.

Sõjaväelise juhtimise õppesuuna alla kuuluvad tasemekursustest reservvanemohvitseri (rühmavanema) kursus, reservohvitseri (rühmaülema) kursus ja reservohvitseri (kompaniiülema) kursus. Lisaks neile kursustele viiakse Kaitseliidu kooli egiidi all Harju ja Tartu malevas läbi reservnooremallohvitseri (jaoülema) kursust.

Lisaks tasemekursustele saab Kaitseliidu koolis läbida erinevaid sõjalise juhtimise täiendus- ja erialakursuseid, näiteks Kaitseliidu laskeinstruktori kursus, sõjapidamine talvetingimustes, formeerimispunkti juhtkonna kursus jne.

Inimressursi arengu õppesuunal keskendutakse juhtide isiksuslikku arengut, õpetamis- ja eestvedamisoskusi arendavatele kursustele, nagu näiteks avaliku esinemise kursused ja juhtimiskursused.

Väljaspool õppesuundi eksisteerivad Kaitseliidu kooli egiidialused kursused, mille kvaliteeti kool kontrollib ja tagab ning annab kursuste lõpetamise eest oma tunnistuse. Sellisteks kursusteks on näiteks noorsootöö praktikas, Naiskodukaitse avalike suhete kursus ja rühmaparameediku erialakursus Kaitseliidus.

Teksti koostas: kaitsevägi, Kaitseliit