Riigikaitseõpetajaks õppimine

Neile, kes soovivad õppida riigikaitseõpetajaks, korraldab kaitseministeerium koos Tallinna Ülikooliga riigikaitseõpetajate kursuse, mille mahuks on 24 EAP.

Tallinna Ülikooli riigikaitseõpetaja kursus on mõeldud nii õpetajahariduse üliõpilastele kui ka praktiseerivatele õpetajatele ja neile, kes soovivad alustada töötamist riigikaitseõpetajana. Riigikaitseõpetajaks õppima asujad peavad olema läbinud ajateenistuse või sõjaväelise baasväljaõppe Kaitseliidus.

Õppetöö toimub kaugõppe vormis. Lähiõpe (loengud, rühmaarutelud, praktilised tunnid, õppekäigud, välilaager) toimub kaugõppe sessioonide aegadel Tallinna Ülikoolis, Kaitseliidu malevates või kaitseväe üksustes.

Õppija omandab pädevuse ja valmisoleku õpetada riigikaitse valikainet gümnaasiumiastmes ja kutseõppeasutuses. Õpitakse Eesti riigikaitse korraldust, julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, sisejulgeolekut ning tänapäeva kriise ja relvakonflikte. Samuti õpetajatööks vajalikku riigikaitseõpetuse didaktikat, sõjaväepedagoogikat ning osaletakse riigikaitseõpetaja ja välilaagri praktikal.

Õppetöö viib läbi Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut.

Teksti koostas: kaitseministeerium