Riigikaitseõpetus gümnaasiumides

Riigikaitseõpetus on gümnaasiumiastme valikaine. Riigikaitseõpetuse kursust viiakse läbi nii välilaagris kui ka klassiruumis.

Õppeaine eesmärk on igale kodanikule vajalike teadmiste andmine riigikaitsest, mitte sõdima õpetamine. Kursus aitab õpilastel mõista Eesti riigikaitse põhimõtteid, kujundab kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajadusel Eestit kaitsta. Kursuse pikkus on 70 õppetundi, millest 35 toimub klassiruumis ja ekskursioonidel ning 35 praktilises välilaagris.

Kuna tegemist on valikõppeainega, toetab kaitseressursside amet riigikaitseõpetuse õpetamise kasuks otsustanud koole riigieelarve rahaga. Koolidel on võimalus taotleda raha ekskursioonide ja laagrite läbiviimiseks ning õppevahendite ostmiseks. Samuti saavad riigikaitset õpetavad koolid tuge sobiva riigikaitseõpetaja leidmisel ja tasuta riigikaitseõpetuse õpikud.

Riigikaitseõpetuse valikaine kinnitati 2011. aasta alguses gümnaasiumi riikliku õppekava lisana.

Riigikaitseõpetuse kohta loe lähemalt kaitseressursside ameti kodulehelt.

Teksti koostas: kaitseministeerium