Rahvusarhiiv

Rahvusarhiiv on Eesti arhiivinduse keskus üksustega Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Valgas. Rahvusarhiivi kogudega saab nii arhiivide, sarjade ja arhivaalide pealkirjade kui ka märksõnade järgi tutvuda arhiivi infosüsteemi AIS vahendusel.

Rahvusarhiiv koostab arhiivimaterjalide alusel vastuseid päringutele ning annab välja arhiiviteatisi. Teatis koostatakse arhiivimaterjalides sisalduvate andmete põhjal mingi sündmuse, teema või isiku kohta.

Arhiivipäring tuleb esitada siis, kui on tarvis arhiiviteatist õiguste ja tehingute tõendamiseks. Arhiiviteatis on maksustatud riigilõivuga 15 eurot.

Arhiivipäringu võib esitada ka juhul, kui soovitakse teavet isiklikust huvist lähtuvalt. Vastuskirja koostamise teenustasu on 15 eurot. Suuremahulise uurimustöö teenust arhiiv ei paku.

Suguvõsauuringute korral ei paku arhiiv suuremahulist uurimistööd ega koosta sugupuud, kuid juhatab allikate juurde, mida iseseisvalt kasutada. Iseseisvaks uurimiseks leiab juhiseid virtuaalse uurimissaali VAU rubriigist „Uurijale”.

Arhiiviteatist saab taotleda samuti VAU keskkonnas, kus tuleb valida vastav arhiivipäringu vorm. Samast leiab ka kogu info teatise taotlemise, makse- ja kättesaamisviiside kohta.

Päringuid saab esitada näiteks

Päringud saab edastada ka e-posti teel aadressile eteatis@ra.ee või ise kohale minnes:

  • Tallinnas Madara 24
  • Tartus Nooruse 3
  • Rakveres Näituse 23
  • Valgas Vabaduse 6.

Rohkem infot leiate rahvusarhiivi kodulehelt või helistades telefonil 738 7500.

Viimati muudetud: 20-01-2017 00:00 | Teksti koostas: rahvusarhiiv