Kooliturvalisus

Kooliturvalisuse all mõistetakse füüsiliselt ja vaimselt turvalist keskkonda õppimiseks ja õpetamiseks. Kõigil õpilastel ja koolitöötajatel on õigustatud oodata, et nende õigus õppida või õpetada on igakülgselt kaitstud.

Kool on kasvamise ja arenemise koht. Kasvamiseks ja arenemiseks peab olema julgust oma senised tõekspidamised üle vaadata või ümber hinnata, aga ka julgust teha vigu, neid tunnistada ja nendest õppida. Kooli ülesanne on luua selline keskkond, kus oleks turvaline eksida ja sellest õppida. Ka neil, kes vajavad eksimustest õppimiseks abi ja toetust.

Süütegude ilmnemisel või keerulisemates olukordades kaasatakse turvalisuse tagamiseks politseiametnikud. Igapäevaselt lasub aga füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamise kohustus koolil ehk selle töötajatel. Koolielus enim esinevate ohtudega (näiteks kiusamisega) toimetulekuks on üksikasjalikumad juhendid ja infoviited haridus- ja teadusministeeriumi kodulehel.

Viimati muudetud: 19-02-2016 00:00 | Teksti koostas: haridus- ja teadusministeerium