Tähelepanu! Eesti.ee ei toeta Teie Internet Exploreri versiooni.

Teie veebilehitseja (Internet Explorer) on vananenud. Seda versiooni Microsoft enam ei uuenda ega paranda ning selle edasine kasutamine on mittesoovitatav. Microsoft lõpetas vanade Internet Exploreri veebilehitsejate toetamise. Teil on võimalik kasutada ka Firefoxi või Chrome'i veebilehitsejat.

Tähelepanu! Eesti.ee ei toeta Teie Internet Exploreri versiooni.

Teie veebilehitseja (Internet Explorer) on vananenud. Seda versiooni Microsoft enam ei uuenda ega paranda ning selle edasine kasutamine on mittesoovitatav. Microsoft lõpetas vanade Internet Exploreri veebilehitsejate toetamise. Teil on võimalik kasutada ka Firefoxi või Chrome'i veebilehitsejat.

Tähelepanu! Eesti.ee ei toeta Teie Internet Exploreri versiooni.

Teie veebilehitseja (Internet Explorer) on vananenud. Seda versiooni Microsoft enam ei uuenda ega paranda ning selle edasine kasutamine on mittesoovitatav. Microsoft lõpetas vanade Internet Exploreri veebilehitsejate toetamise. Teil on võimalik kasutada ka Firefoxi või Chrome'i veebilehitsejat.

Eesti Vabariik 100

Eesti riigi 100. sünnipäev on 24. veebruaril 2018. Juubelit tähistame 2020. aasta veebruarini.
Vaata aastapäeva üritusi www.ev100.ee

Kiirelt kätte

Töövõimetuslehtede täiendamine

Ettevõtte või asutuse töötaja saab siin elektrooniliselt täiendada töövõimetuslehti ja edastada infot haigekassale. Teenuse kasutamiseks suunatakse teid vanasse portaali.

Teenuse juurde

Notariaalsed dokumendid

E-notari infosüsteemi kaudu saab eraisik, ettevõtte või asutuse esindaja vaadata kõiki endaga seotud notariaalseid dokumente (lepinguid, volikirju ja avaldusi), mis on Eesti notar tõestanud alates 23. novembrist 2009. Teenuse kasutamiseks suunatakse teid vanasse portaali.

Teenuse juurde

Isikuandmete kasutamine

Siin saate vaadata enda kohta tehtud päringuid andmekogudes. Näha saab isikuandmete kasutamist rahvastikuregistris ning kodakondsus- ja migratsioonivaldkonna andmekogudes ja ka retseptide vaatamise ajalugu. Teenuse kasutamiseks suunatakse teid vanasse portaali.

Teenuse juurde

Retseptide info

Retseptide teenuses saate vaadata kõiki arsti koostatud retsepte, kui kaua retsept kehtib ning milliseid ravimeid olete ostnud.Teenuse kasutamiseks suunatakse teid vanasse portaali.

Teenuse juurde