Elamisluba

Kolmandate riikide kodanikud ja inimesed, kelle kodakondsus on määratlemata, vajavad Eestis viibimiseks elamisluba. Elamisloa andmisel või pikendamisel väljastatakse välismaalasele elamisloakaart. Elamisloakaart sisaldab kasutaja isikuandmeid, elamis- ja tööloa andmeid, fotot ja sõrmejäljekujutisi. Elamisloa taotlemisel tuleb maksta riigilõivu.

Kuidas taotleda elamisluba?

Elamisloa taotlemiseks peab kohale minema politsei- ja piirivalveameti teenindusse. Kui soovite elamisluba pikendada, saab taotluse saata ka posti teel. Elamisluba võib olla tähtajaline (kehtivusajaga kuni 5 aastat) või pikaajaline.

Elamisloa andmine või sellest keeldumine otsustatakse 2 kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

Teksti koostas: politsei- ja piirivalveamet