Isikut tõendavad dokumendid ja nende taotlemine

Eesti kodaniku isikut tõendavad dokumendid on ID-kaart ja pass. ID-kaart võimaldab kasutada riigi ja erasektori e-teenuseid ning anda digiallkirja. Pass on vajalik reisimiseks.

Isikut tõendavad dokumendid

Isikutunnistus ehk ID-kaart on Eesti kodaniku ja Eestis püsivalt elava Euroopa Liidu kodaniku kohustuslik isikut tõendav dokument. ID-kaarti saab lisaks tavapärasele isiku tõendamisele kasutada ka enda isiku tuvastamiseks elektroonilises keskkonnas ning digitaalallkirja andmiseks. Euroopa Liidu piires saavad Eesti kodanikud ID-kaarti kasutada ka reisidokumendina. ID-kaardiga saab inimene kaasa @eesti.ee meiliaadressi, mis on mugav võimalus nii riigiasutustele, ettevõtetele kui kõigile teistele huvitatutele isikuga suhtlemiseks.

Elamisloakaart on Eestis kehtiva elamisloa või elamisõiguse alusel püsivalt elava välismaalase kohustuslik isikut tõendav dokument. Elamisloakaarti saab lisaks tavapärasele isiku tõendamisele kasutada ka enda isiku tuvastamiseks elektroonilises keskkonnas ning digitaalallkirja andmiseks. Elamisloakaart ei kehti väljaspool Eestit reisidokumendina. Selleks on kodakondsusjärgse riigi pass või Eestis välja antud välismaalase pass. NB! Välismaalastele varem välja antud isikutunnistused kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

Digitaalne isikutunnistus (digi-ID) on ID-kaardi elektroonilise osa analoog. Digitaalset isikutunnistust ei saa kasutada isiku visuaalseks tõendamiseks, kuna kaardile ei kanta kasutaja fotot. Digi-IDd saab kasutada ainult elektroonilises keskkonnas enda identifitseerimiseks ja digitaalallkirja andmiseks.

E-residendi digi-ID on digitaalne dokument, mis on kasutatav ainult elektrooniliselt isiku tuvastamiseks ja digitaalse allkirja andmiseks. E-residenti digi-ID voib anda välismaalasele, kellel on seos Eesti riigiga või põhjendatud huvi kasutada Eesti riigi e-teenuseid.

Mobiil-ID on digi-ID analoog, võimaldades mobiiltelefoni SIM-kaardiga kasutada samu e-teenuseid, mida ID-kaardi või digi-IDga. Mobiil-IDga saab elektroonilises keskkonnas enda isikut tõendada ja anda digitaalallkirja. Pärast nime vahetamist peavad mobiil-ID kasutajad vahetama ka telefoni SIM-kaardi. Vastasel korral kasutatakse mobiil-IDga allkirjastamisel isiku endist nime.

Eesti kodaniku pass ei ole kohustuslik dokument, kuid see on vajalik reisimiseks väljapoole Euroopa Liitu. Pass antakse välja kehtivusega kuni viis aastat. Alla 15-aastasele lapsele taotlevad passi tema vanemad. Mittekodanikud vajavad välismaalase passi. Välismaalase pass antakse välismaalasele, kellel on kehtiv Eesti elamisluba ning kui on tõendatud, et tal puudub välisriigi reisidokument ja tal ei ole võimalik seda saada.

Oma ID-kaardi, digi-iD ja mobiil-IDga tehtud autentimisi ja allkirjastamisi saab vaadata Sertifitseerimiskeskuse e-teenuses.

ID-kaardi taotlemine

ID-kaarti saate taotleda

Kiirkorras saate ID-kaarti taotleda teenindustes ja e-taotluskeskkonnas. Kui teile ei ole varem isikut tõendavat dokumenti välja antud, kiirkorras ID-kaarti taotleda ei saa.

ID-kaardi taotlemisel tuleb esitada:

 • taotlusankeet (pdf, 1 MB), mille saate täita ka arvutis ja välja printida
 • isikut tõendav dokument
 • dokumendid, mis tõendavad taotleja kuulumist Eesti kodakondsusesse ja nende dokumentide koopiad
 • üks värvifoto, mis ei tohi olla vanem kui 6 kuud
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument või andmed riigilõivu tasumise kohta. NB! Kui taotlete ID-kaarti e-taotluskeskkonnas, tasuge riigilõiv samuti sealtkaudu.

Lisadokumendid

 • Kui teil on keskmine, raske või sügav puue ning teile laienevad riigilõivu osas tehtavad soodustused, esitage puuet tõendav dokument (nt arstlik ekspertiisiotsus, pensionitunnistus)
 • Kui olete muutnud isikuandmeid (nt nime) välisriigis ja muudetud isikuandmed ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage isikuandmete muutmist tõendav dokument (nt abielutunnistus). Välisriigi dokumentidele kehtivate nõuete kohta saate lähemalt lugeda politsei- ja piirivalveameti kodulehelt.
 • Kui teile ei ole varem Eesti kodaniku isikut tõendavat dokumenti välja antud, esitage Eesti kodakondsusesse kuulumist tõendavad dokumendid.

Politsei- ja piirivalveameti kodulehelt saate infot, kuidas taotleda ID-kaarti

Passi taotlemine

Passi saate taotleda

 • politsei- ja piirivalveameti teenindustes. Teenindaja vormistab taotlusankeedi kohapeal (eelnevalt täita ei ole vaja) ning võtab teilt sõrmejäljed.
 • Eesti Vabariigi välisesindustes. Välisesinduses esitage passi taotlemiseks vajalikud dokumendid (taotlusankeet täidetuna). Sõrmejäljed võtab teilt välisesinduses teenindaja.

Kui eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat, saate passi taotleda ka

Erandkorras saate sõrmejälgedeta passi kehtivusega 1 aasta taotleda posti või e-posti teel.

Kiirkorras saate passi taotleda teenindustes. Kui teile ei ole varem isikut tõendavat dokumenti välja antud, kiirkorras passi taotleda ei saa. Sõrmejälgedeta passi ei ole võimalik kiirkorras taotleda.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • taotlusankeet, (pdf, 1 MB), mille saate täita ka arvutis ja välja printida. Taotlusankeet tuleb täita posti ja e-posti teel taotlemisel. Taotlusankeedi täitmise juhise leiate politsei- ja piirivalveameti kodulehelt
 • isikut tõendav dokument
 • üks värvifoto, mis ei tohi olla vanem kui 6 kuud. Paberil foto peab olema mõõtmetega 40 x 50 mm. E-postiga esitatava digitaalse värvifoto min. mõõtmed on 600x800 pikslit (formaat on JPG). Täpsed fotole esitatavad nõuded leiate politsei- ja piirivalveameti kodulehelt
 • allkirja näidis juhul, kui taotlete dokumenti e-posti teel
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument

Lisadokumendid

 • Kui teil on keskmine, raske või sügav puue ning teile laienevad riigilõivu osas tehtavad soodustused, esitage puuet tõendav dokument, (nt arstlik ekspertiisiotsus, pensionitunnistus)
 • Kui olete muutnud isikuandmeid (nt nime) välisriigis ja muudetud isikuandmed ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage isikuandmete muutmist tõendav dokument (nt abielutunnistus). Välisriigi dokumentidele kehtivate nõuete kohta saate lähemalt lugeda politsei- ja piirivalveameti kodulehelt.
 • Kui teile ei ole varem Eesti kodaniku isikut tõendavat dokumenti välja antud, esitage Eesti kodakondsusesse kuulumist tõendavad dokumendid
 • Kui taotlete lisapassi, esitage selgituskiri lisapassi vajaduse kohta või muu lisavajadust tõendav dokument (nt tööandja tõend)
 • Kui taotlete sõrmejälgedeta passi, esitage kirjalik seletus või muu tõend sõrmejäljekujutisteta passi väljaandmise vajaduse põhjuse kohta koos selgitusega, miks ei ole võimalik tavakorras passi taotleda

Politsei- ja piirivalveameti kodulehelt saate infot, kuidas taotleda passi

ID-kaardi ja passi koos taotlemine

Posti teel saate ID-kaarti ja passi koos taotleda, kui eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat. Muul juhul tuleb ID-kaardi ja passi koos taotlemiseks isiklikult teenindusse pöörduda.

Kui palju dokument maksab

Riigilõivud isikut tõendava dokumendi väljastamise eest erinevad olenevalt dokumendist ja kas tegemist on dokumendi kiirkorras taotlemisega või mitte. Täpsem info:

Politsei- ja piirivalveameti klienditelefon on 612 3000, kõnedele vastatakse iga päev kella 8-19.

Kui dokument on kaotatud või varastatud

Kui teie pass on muutunud kasutamiskõlbmatuks, kaotatud või varastatud, pöörduge esimesel võimalusel lähimasse politsei- ja piirivalveameti teenindusse dokumendi kehtetuks tunnistamiseks ning vajadusel uue dokumendi taotluse esitamiseks. Kui esitate taotluse uue dokumendi väljaandmiseks, märkides taotlemise põhjusena kaotsi läinud, hävinud, varastatud, tunnistatakse teie dokument kehtetuks taotluse alusel ning eraldi avaldust dokumendi kehtetuks tunnistamiseks vaja ei ole.

Kui teie ID-kaart/elamisloakaart/digi-ID on kaotatud või varastatud, helistage abiliinile 1777 (välismaalt helistades +372 677 3377) või pöörduge lähimasse politsei- ja piirivalveameti teenindusse. Teie palvel peatatakse kaardil olevad sertifikaadid. Seejärel pole võimalik kaarti enam elektrooniliselt (nt digitaalse allkirja andmiseks) kasutada. ID-kaardi kehtetuks tunnistamiseks tuleb esitada avaldus politsei- ja piirivalveameti teeninduses. Kui esitate taotluse uue dokumendi väljaandmiseks, märkides taotlemise põhjusena kaotsi läinud, hävinud, varastatud, tunnistatakse teie dokument kehtetuks taotluse alusel ning eraldi avaldust dokumendi kehtetuks tunnistamiseks vaja ei ole.

Viimati muudetud: 22-06-2017 00:00 | Teksti koostas: politsei- ja piirivalveamet