Kodanikuühiskond ja lõimumine

Kodanikuühiskond on osalusühiskond, mis kaasab inimesi nende huvidest ja võimetest lähtuvalt, hõlmates omaalgatuslikku koostööd avalike asjade arutamises ja otsustamises osalemiseks. See tähendab, et iga kodanik saab esitada valitsusele ideid ja ettepankuid ning rääkida aktiivselt kaasa riigiasjades.

Selleks, et osaleda riigiasjades ja olla aktiivne kodanikuühiskonna liige, on loodud osalusveeb www.osale.ee.

Osalusveebi ülesanne on kaasata Eesti kodanikeühendusi ja elanikke aktiivselt kaasa rääkima ühiskonnale olulistes küsimustes. Osalusveebis saab esitada valitsusele ettepanekuid. Oodatud on asjalikud, teemakohased arvamused ja ettepanekud. Samuti kriitika, mida riigis tuleks muuta ning ideed, kuidas seda peaks tegema. Osalusveebis on teemad jaotatud iga ministeeriumi vastutusalade järgi.

Osalusveebis saab:

  • esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid
  • koguda allkirju kodanikualgatuse toetuseks
  • avaldada arvamust valitsuse eelnõude suhtes
  • otsida õigusakte või strateegiadokumente.

Riigikogus vastu võetud Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni eesmärgiks on kodanike ja nende ühenduste laialdasem kaasamine poliitikate ja õigusaktide väljatöötamisse. Iga ministeerium tegeleb nende küsimustega, mis on nimetatud Vabariigi Valitsuse seaduses.

Valitsuse eesmärgid on kirjas valitsuskoalitsiooni programmis ning ministeeriumide ülesanded on täpsustatud valitsuse tegevusprogrammis. Ka ministeeriumide veebilehtedelt leiab infot valitsuse plaanide kohta. Eelnõud, mis on saadetud ministeeriumide vahelisele kooskõlastamisele, avaldatakse eelnõude infosüsteemis (EIS).

Lõimumine Eestis

Lõimumine on ühiskonna kultuurilise, poliitilise ja sotsiaalmajandusliku sidususe suurenemine. Lõimumispoliitika koordineerimise ja elluviimise eest vastutab kultuuriminister.

Integratsiooni Sihtasutus on valitsuse asutatud sihtasutus, mis algatab ja toetab Eesti ühiskonna lõimumisprojekte. Lõimumise edukus sõltub tulemusrikkast koostööst kõigi Eesti ühiskonnas toimivate tasandite vahel nagu riigiasutused, kohalikud omavalitsused, koolid, ülikoolid, eraettevõtted ja üksikisikud.

Integratsiooni Sihtasutuse asutajaõiguste teostaja on kultuuriministeerium. Lõimumispoliitikat Eestis rakendatakse vastavalt valdkondlikule arengukavale “Lõimuv Eesti 2020” (1,67 MB).

Viimati muudetud: 10-03-2016 00:00 | Teksti koostas: kultuuriministeerium