Ehitisregistris näete ehitiste tehnilisi andmeid, ehitise kohta esitatud dokumente ning väljastatud ehitus- ja kasutuslubasid, lubade menetlusinfot ja saate tellida teavitusi.