Teenuse abil saate riiklikust ehitisregistrist infot endaga seonduva vallasvara kohta.