Kui olete hiljuti kolinud, on teil kohustus registreerida oma elukoht 30 päeva jooksul pärast elukoha muutumist. Elukohateade tuleb rahvastikuregistrile esitada ka siis, kui teie elukohaandmed on registris valed.

Elukohateate saate esitada enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate ning teiste teiega koos elavate täisealiste isikute kohta. Alaealise lapse elukoha registreerimisel tuleb esitada ka teise hooldusõigusliku vanema nõusolek.

Kui te ise ei ole eluruumi omanik, on vajalik eluruumi omaniku nõusolek. Kui lisate avaldusele koopia üürilepingust, ei ole omaniku nõusolekut eraldi vaja.