Kui te eluruumi omanikuna teate, et teise inimese elukohaks on rahvastikuregistris märgitud teile kuuluv ruum, aga teisel inimesel pole õigust seda kasutada, kasutusõigus on lõppenud või ei kasuta teine inimene seda oma elukohana, on teil õigus ta välja registreerida.

Kui te eluruumi omanikuna ei tea, kas eluruumi on teisi inimesi registreeritud, saate seda telefoni või e-posti teel küsida oma kodukoha kohalikust omavalitsusest.