Tehnilise järelevalve ameti infosüsteemi Netikaart.ee kaudu saate aadressipõhiselt teavet internetiühenduste alla- ja üleslaadimise kiiruste kohta Eesti eri piirkondades. Süsteem võimaldab seirata ka teenuse arengut aja jooksul.