Metsaomanik või tema esindaja saab keskkonnaametile esitada metsateatise kavandatavate raiete kohta (välja arvatud valgustusraie) ja oluliste metsakahjustuste kohta. Samuti saab tutvuda enda kinnistutel asuvate metsade inventeerimisandmetega ning neid alla laadida.