Probleemtooteregister (PROTO) koondab andmeid probleemtoodete tootjate kohta, Eestis valmistatud, Eestis turule lastud, Eestisse sisseveetud ja Eestist väljaveetud probleemtoodete ning nendest tekkinud jäätmete (edaspidi jäätmed) taaskasutamise ja kõrvaldamise ning Eestist väljaveetud jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise kohta. PROTOs saavad end registreerida ja PROTO-le otse esitada andmeid ainult Eesti tootjad. Välismaised tootjad peavad nt ühinema mõne tootjavastutusorganisatsiooniga.