Saate teha toiminguid erinõuetega tegevusalal tegutsemiseks vajalike tegevuslubade ja majandustegevusteadetega: esitada loataotlusi ja teateid ning muuta kehtivates lubades ja teadetes majandustegevuse andmeid.