Ettevõtjaportaalis saate registreerida osa-, täis- ja usaldusühingut, mittetulundusühingut ning alustada ettevõtlust FIE-na. Tulundusühistut ning aktsiaseltsi ei ole võimalik elektrooniliselt asutada.