Teenuses saab esitada loataotluse või majandustegevusteate tegevuse alustamiseks erinõuetega tegevusalal.