Tööandjana peate oma töötaja registreerima töötamise registris hiljemalt inimese tööle asumise hetkest ehk vahetult enne töö alustamist.