Eraisikuna saate vaadata riiklikest andmekogudest pärit, kohalike omavalitsuste sisestatud andmeid, mis on vajalikud maamaksu arvutamiseks, sealhulgas teile kuuluv maa, selle asukoht, teie omandiosa, maa pindala, kas seda maad arvestatakse maamaksu arvutuses, maamaksu soodustuse liik, kasutusvalduse või hoonestusõiguse olemasolu.

Infosüsteemis ei ole kuvatud maamaksu. Maksu tasumise kohta saate infot e-maksuametist.