Euroopa ravikindlustuskaart (ERK) annab teile õiguse saada ajutisel ELi riikides viibimisel vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. ERKi saab tellida, kui teie kindlustus haigekassas kehtib veel vähemalt kolm kuud.