Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust saab puudega inimene taotleda selleks, et elada võimalikult iseseisvalt, omandada võimetekohaselt haridus, osaleda ühiskonnaelus või suurendada valmisolekut asuda võimetekohasele tööle. Samuti saab taotleda, et sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kulud maksaks teenuse osutajale arve alusel kinni riik.