Ettevõtte esindaja või FIE saab teenuses vaadata ja täiendada oma töötaja töövõimetuslehe andmeid.