Teenuses näete oma kehtiva pensionifondi nimetust ning kui olete liitumisperioodi jooksul esitanud avalduse pensionifondi valiku muutmiseks, siis ka tulevikus kehtima hakkava kohustusliku pensionifondi nimetust.