Teenuses saate sotsiaalkindlustusametile teada anda enda uue arvelduskonto numbri.