Disain

Disain on senisest lihtsamate, huvitavamate, turvalisemate, loodussäästlikumate, parema väljanägemise või suurema kasutusmugavusega toodete, teenuste ja lahenduste loomise ja arendamise kunst. Seetõttu on disainivaldkonnaga horisontaalselt ja läbivalt seotud nii avalik kui ka erasektor. Riiklikul tasandil suuremal määral:

  • majandus- ja kommunikatsiooniministeerium – disain ja ettevõtlus, disaini majanduslik mõõde
  • kultuuriministeerium – disain kui looming, disaini kultuuriline mõõde

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum on kõigile huvilistele avatud, siinset disaini ja tarbekunsti koguv, säilitav ja esitlev keskus, kus korraldatakse kohalikke ja rahvusvahelisi näitusi ning tutvustatakse erinevate sündmuste kaudu disaini ja tarbekunsti mitmetahulist olemust. Unikaal-loomingule keskendunud muuseumina avati see Tallinna vanalinnas 1980. aastal. Viimase 15 aasta jooksul on muuseumi huvivaldkond laienenud ning fookuses on ka disain, eesmärgiga avada ja mõtestada kohalikku esemelist keskkonda.

Disain on sild loovuse ja innovatsiooni vahel, aga kuidas disain täpsemalt väärtust loob? Sellele küsimusele aitavad vastata Eesti Disainikeskuse täienduskoolitused, meistriklassid, koolitusprogrammid, kontaktüritused, mõttekojad, seminarid ja töötoad. Disainikeskus aitab head disaini esile tõsta Eesti Disainiauhindadel, disainiturgudel, disainiblogis ja disainikaardil (tasuta mobiiliäpp D-kaart. Keskus viib läbi uuringuid, kuidas disaini ühiskonnas enam väärtustada.

Teenust pakkuvad disainerid ja disainibürood on koondatud Eesti disainibüroode võrgustikku ning disainibüroode veebipõhisesse andmebaasi. Disainikeskuse koostööpartnerid on disainerite ja ettevõtjate kõrval ka avalik sektor, poliitikakujundajad ja kõik teised, kes tahavad Eesti disaini arengule kaasa aidata. Disainikeskus on valdkondlik arenduskeskus, mille asutasid 2008. aastal Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Disainerite Liit ja Eesti Disaini Instituut.

Eesti Disainerite Liit asutas 2010. aastal Eesti Disaini Maja, mis tutvustab Eesti autoridisaini. Liit aitab disaineritel osaleda messidel jt suuremates rahvusvahelistes projektides. Koos partneritega korraldatakse iga-aastast rahvusvahelist disainifestivali Disainiöö.

Viimati muudetud: 10-03-2016 00:00 | Teksti koostas: kultuuriministeerium