Sporditegevuse toetus spordiklubides lastele ja täiskasvanutele (Tallinn, Viimsi, Harku)

Tallinna/Viimsi/Harku lapsevanem (spordiharrastaja seaduslik esindaja) või spordiharrastaja peab Tallinna linna e-teeninduses tegema kinnituse spordiklubis osalemise kohta, millisele spordiklubile või -koolile eelarvest antav sporditegevuse toetus eraldatakse.

Kinnituse peab tegema ka juhul, kui harrastaja on lisatud ainult ühe spordiklubi või -kooli nimekirja. Mitme spordiklubi või -kooli puhul saab toetuse määrata ainult ühele.

Kinnituse saab teha juhul, kui:

  • harrastaja on rahvastikuregistri andmetel Tallinna/Viimsi/Harku elanik
  • harrastaja nimi kajastub spordiklubi või -kooli esitatud sporditegevuse toetuse taotluse nimekirjas
  • harrastaja käib treeningrühmas, kus juhendajaks on vähemalt kutsekvalifikatsiooni EKR 4 tasemega treener.

Kinnitust saab anda ja antud kinnitusi kontrollida Tallinna linna e-teeninduses. Samuti saab avalduse kirjutada Tallinna spordi- ja noorsooametis kohapeal, kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument.

Sporditegevuse toetus on ette nähtud spordiklubidele ja -koolidele 7–19-aastaste Tallinna/Viimsi/Harku laste ja noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste kohta, kellel on töövõime kaotus vähemalt 40%.

Teksti koostas: Tallinna spordi- ja noorsooamet