Jalakäija

Jalakäija on inimene, kes liikleb teel:

  • jalgsi või ratastoolis
  • rulal
  • rulluiskudel
  • suuskadel
  • tõukerattal
  • kelguga.

Keegi ei tohi paigutada kõnniteele või teepeenrale seadmeid või materjale, mis ohustavad või põhjendamatult takistavad jalakäija, eriti vanuri ja invaliidi liikumist.

Jalakäija:

  • peab liikuma temale ettenähtud teel või teeosal.
  • ei või takistada sõidukite liiklust ega põhjustada liiklusohtlikku olukorda.
  • hoonestatud alade teedel ehk asulateedel liikuv jalakäija peab liikuma kõnniteel või kõnnitee puudumisel teepeenral.
  • kõnnitee ja teepeenra puudumisel või nende käimiseks sobimatuse korral võib käia sõiduteel ainult selle ääre lähedal, sõidukeid takistamata.

Jalakäija võib sõidutee ületamiseks kasutada lisaks käigusillale või -tunnelile, ülekäigurajale ja ristmikule ka vastavat, sõidutee ületamiseks ette nähtud ülekäigukohta. Ülekäigukoht erineb ülekäigurajast selles mõttes, et ülekäigukohal sõiduteed ületades puudub jalakäijal sõidukijuhi suhtes eesõigus. Ülekäigukohal puudub ka ülekäigurajale vastav märgistus.

Helkur

Sõltumata valgustuse ja kõnnitee olemasolust on helkuri või valgusallika kasutamine pimeda ajal kohustuslik nii väljaspool asulat kui asulas liigeldes. Liikluseeskiri kohustab jalakäijat maanteel liikuma vasakpoolsel teepeenral ning pimedas kasutama helkurit. Helkurit on soovitav kanda sõiduki tuledega samal kõrgusel - 50-80 cm maapinnast. Helkur peab olema nähtav igast küljest lähenejale. Kui kantakse ühte helkurit, tuleb see kinnitada sõiduteepoolsele küljele. Helkur on vajalik nii täiskasvanule kui lapsele, jalakäijale kui jalgratturile. Helkuri või punase tulega peab olema varustatud ka ratastool.

Vaatamata sellele, et jalakäija näeb tuledega autot juba kaugelt, eraldab autojuht ilma helkurita jalakäijat lähitulede valgusvihus alles 30 meetri kauguselt. 90 km/h liikuva auto peatumisteekond on aga vähemalt kaks korda pikem ja sellepärast ei suuda juht ootamatult nähtavale ilmunud jalakäijale otsasõitu vältida. Korralik helkur on auto lähitulede valguses nähtav juba 130 - 150 meetri kauguselt ning annab autojuhile piisavalt aega, et sõitu aeglustada ja mööduda jalakäijast ohutult.

Teksti koostas: maanteeamet