Juhtus liiklusõnnetus

Juhi kohustused liiklusõnnetuse korral

Pärast õnnetusse sattumist peab juht peatuma võimalikult kiiresti ja lisaohtu tekitamata ning sisse lülitama ohutuled. Seejärel tuleb hinnata, millist ohtu võivad avariis osalenud sõidukid teistele liiklejatele põhjustada. Edasi tuleb käituda vastavalt olukorrale, näiteks pimedal ajal autost väljudes tuleb selga panna helkurvest ja vajadusel paigaldada ohukolmnurk.

Kui sündmuskohal on ohutus tagatud, tuleb kontrollida, kas keegi sai viga või vajab abi. Kui on vigastatuid, tuleb juhtunust viivitamatult teavitada häirekeskust ja edasi talitada sealt saadud juhiste järgi. Kui oskate, tuleb kuni abi saabumiseni anda vigastatutele esmaabi.

Juht ei tohi enne sündmuskohal asjaolude välja selgitamist tarvitada alkoholi, narkootilisi või psühhotroopseid aineid, välja arvatud arsti ettekirjutusel vältimatu abi korras.

Liiklusõnnetuse vormistamine sündmuskohal

Juhtunust tuleb õnnetuskohalt politseisse teatada, kui

 • liiklusõnnetuses on vigastatuid või hukkunuid
 • juhtumit ei ole võimalik kohapeal vormistada, näiteks üks osalistest keeldub õnnetuse vormistamisest
 • kahju saaja (näiteks parkiva auto, aia, liiklusmärgi või tänavavalgustusposti omanik) ei ole sündmuskohal

Kui liiklusõnnetusest teatatakse politseile, tuleb edasi tegutseda sealt antavate juhiste kohaselt.

Kui liiklusõnnetuses osalenud vormistavad õnnetuse ise, võib kasutada liikluskindlustuse fondi planki (pdf, 147 kB).

Kui planki ei ole käepärast, tuleb juhtum vormistada nii, et on selgelt aru saada:

 • millal ja kus õnnetus juhtus
 • kes ja mis sõidukitega õnnetuses osalesid
 • mis toimus, sh õnnetuse skeem
 • kes õnnetuse põhjustas

Juhtumi vormistamisel tuleb silmas pidada, et

 • mida täpsemalt on dokumendid sündmuskohal vormistatud, seda lihtsam on edasine asjaajamine – mõnikord ei ole valesti või oluliste puudustega vormistatud dokumentide põhjal võimalik hüvitist üldse saada
 • seni, kuni liiklusõnnetuses osalejad vormistavad dokumente, peavad sõidukid paiknema nii, nagu need pärast õnnetust jäid
 • isikute ja sõidukite andmete kirjapanemisel tuleb nende õigsus dokumentidest üle kontrollida
 • läbi tuleb lugeda ka teise osapoole kirjapandu ja vigade ilmnemisel need parandada
 • mõistlik on teha kohapeal fotosid või filmida sündmuskohta.

Kindlustusfirma poole pöördumine

Kui kindlustusjuhtum on vormistatud ning kahjustunud sõiduk paigutatud kohta, kus see võib mõnda aega seista, tuleks helistada kindlustusandjale, et küsida edasisi juhiseid.

Kahju kannatanu saab tavaliselt valida, kas esitab kahjuteate ja nõude kindlustusandjale, kellega oli sõlmitud kahjustunud sõiduki liikluskindlustuse leping (kahjustatud isiku kindlustusandja ehk rahvakeeli oma kindlustusandja) või kindlustusandjale, kellega oli leping kahju põhjustajal.

Vaidlus kindlustusfirmaga

Nagu muudes valdkondades, nii tuleb ka kindlustuses ette vaidlusi. Vaidlusi lahendavad kindlustussuhte pooled enamasti läbirääkimistega. Kui läbirääkimised ei õnnestu, on võimalik pöörduda liikluskindlustuse lepitaja poole.

Viimati muudetud: 15-03-2018 00:00 | Teksti koostas: Eesti Liikluskindlustuse Fond