Liiklusohutus ja liiklusjärelevalve

Liiklusohutus tagatakse eelkõige hea liikluskultuuriga, mille tagavad vastutustundlikud, viisakad ja sõbralikud liiklejad.

Riigi ülesanne liiklusohutuse tagamisel on:

 • teede korrashoid
 • hea liikluskorralduse ja järelevalve tagamine
 • liiklusohutusprogrammide väljatöötamine
 • laste liikluskasvatuse tagamine.

Liiklusjärelevalve

Liiklusjärelevalvet sõidukite ja jalakäijate liikluse üle korraldab siseministeerium, teostavad politseiametnikud, abipolitseinikud ja muud ametiisikud nendele seadusega antud volituste piires. Riigipiiril kontrollivad mootorsõidukeid ja nende haagiseid ning juhte piirivalve- ja tollitöötajad.

Riikliku liiklusohutuse poliitika töötab välja valitsus. Selle elluviimist korraldatakse riiklike liiklusohutusprogrammide kaudu. Liiklejate turvalisuse ja liiklusohutuse tagamist korraldab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Kohaliku omavalitsuse tasandil korraldatakse liiklusohutuspoliitika elluviimist regionaalsete ja kohalike liiklusohutusprogrammide kaudu.

Liiklusjärelevalve eesmärgid

 • Jalakäijate, sõitjate ja juhtide õigete liiklusharjumuste kujundamine.
 • Liiklusalaste õigusaktide nõuete rikkumiste ja liiklusõnnetuste arvu vähendamine.
 • Liiklusohutuse parandamine.

Liiklusjärelevalve hõlmab:

 • teid
 • liikluskorraldust ja liikluskorraldusvahendeid
 • sõiduki tehnoseisundit
 • liiklust teedel ja selles osalejaid
 • sõidudokumente
 • sõitjate- ja veosevedu
 • erimärgistatud kütuse kasutamist mootorikütusena
 • rahvaüritusi.

Viimati muudetud: 19-05-2016 00:00 | Teksti koostas: maanteeamet