Ühistransport

Üleriigilisest reisiplaneerijast peatus.ee saab infot reisi planeerimiseks ühistranspordiga nii peatusest peatusesse kui ka ühest geograafilisest punktist teise. Reisiplaneerija kasutab peaaegu kõiki Eesti-siseseid sõiduplaani alusel sõitvad ühistranspordiliine. Reisi on võimalik planeerida, kasutades selleks maakonna bussiliine, linnaliine, rongiliine.

Teksti koostas: Maanteeamet