Jalgratta, mopeedi ja pisimopeedi juhtimisõigus

Vähemalt 16-aastaselt isikult ei nõuta juhiluba jalgratta ja pisimopeediga liiklemiseks. Mopeediga võib liigelda isik, kellel on mootorsõiduki juhtimisõigust tõendav juhiluba.

Iseseisvalt võib jalgrattaga sõiduteel sõita vähemalt 10-aastane laps, kellel on jalgratturi juhiluba kaasas. Lapsevanema järelevalve all võib rattaga liigelda vähemalt 8-aastane laps. Sel juhul ei ole lapsel juhiluba nõutav.

Juhiluba omamata võib laps jalgrattaga sõita jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel ning õuealal. Iseseisvalt ei tohi laps juhiluba omamata liigelda sõiduteele märgitud jalgrattarajal, see on sobilik liiklusreegleid tundvale jalgratta-, pisimopeedi või mopeedijuhile. Jalgratturi juhiloa väljaandmise õigus on põhikoolil, gümnaasiumil, huvikoolil, autokoolil, politsei- ja piirivalveametil ning maanteeametil.

Mopeedi võib juhtida vähemalt 14-aastane isik, kel on AM-kategooria või muu kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus või piiratud juhtimisõigus. AM-kategooria juhtimisõiguse saamiseks tuleb autokoolis läbida vastav koolitus ja teha eksam.

Mopeed on kahe- kuni neljarattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ei ületa 45 km/h ja mille töömaht sisepõlemismootori korral ei ületa 50 cm3 või mille suurim püsinimivõimsus elektrimootori korral ei ületa 4 kW ja mille tühimass ei ületa 350 kg.

Pisimopeedi võib juhtida alates 14. eluaastast. 14-15-aastasel pisimopeedijuhil peab olema jalgratturi juhiluba, vähemalt 16-aastaselt isikult juhiluba ei nõuta.

Pisimopeed on vähemalt kaherattaline sõiduk, mille suurim kasulik võimsus sisepõlemismootori korral või mille suurim püsinimivõimsus elektrimootori korral ei ületa 1 kW ja valmistajakiirus ei ületa 25 km/h.

Sõiduki varustus

Mopeed peab olema kehtestatud korras registreeritud ning sellel peavad olema riiklikud registreerimismärgid. Mopeedil peab olema ka kehtiv liikluskindlustus.

Jalgrattal ja pisimopeedil peab olema:

  • töökorras pidur ja signaalkell
  • ees valge ja taga punane helkur
  • vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane või valge helkur
  • pimedal ajal või halva nähtavuse korral ees valge ja taga punane tuli.

Teel liiklemise nõuded

Jalgrattur, pisimopeedi- ja mopeedijuht ei tohi sõita kõnniteel.

Kõnniteel võib sõita:

  • alla 13-aastane jalgrattur ja tema kuni kaks saatjat.
  • väikelast rattatoolis sõidutav jalgrattur.
  • jalgrattur, kui sõiduteel sõitmine tee seisukorra tõttu on oluliselt raskendatud.

Jalgrattaga liiklemiseks on ette nähtud jalgrattatee, jalgratta- ja jalgtee ning sõiduteele märgitud jalgrattarada. Jalgrattaga võib sõita sõiduteel paremas ääres. Sõidetakse ühes reas üksteise järel. Samuti võib sõita pärisuunalisel teepeenral. Sõiduteel on lubatud sõita ka juhul, kui sõiduteega paralleelselt kulgeb eraldiasetsev, jalgrattaliikluseks ette nähtud tee, kuid see ei ole piisavalt korras, et seal jalgrattaga sõita.

Pisimopeediga võib sõita sõiduteel paremas ääres. Vasak- või tagasipöörde tegemiseks tuleb vasakule ümber paikneda. Pisimopeediga võib sõita ka jalgrattateel ning sõiduteele märgitud jalgrattarajal. Samuti õuealal, ohustamata ega takistamata jalakäijat. Jalakäijate liikluseks ettenähtud teedel (kõnnitee, jalgtee, ühine jalgratta- ja jalgtee) pisimopeediga sõita ei tohi.

Alla 16-aastased lapsed peavad teel jalgrattaga ja pisimopeediga sõites – nii juhi kui sõitjana – kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit. Kiivri kandmine on kohustuslik nii sõiduteel jalgratast juhtivatele kui ka jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel ning jalgteel ja kõnniteel jalgrattaga sõitvatele lastele. Sobiv kiiver peab olema ka jalgrattaistmel või -haagises sõidutatavatel väikelastel. Mopeedijuht ja mopeedil sõitja peavad kasutama motokiivrit.

Viimati muudetud: 07-09-2017 00:00 | Teksti koostas: politsei- ja piirivalveamet, maanteeamet