Juhiluba

Juhil peab mootorsõiduki juhtimiseks olema juhiluba, mis tõendab juhtimisõigust. Esmast juhiluba saab taotleda ka maanteeameti e-teeninduses ning samas saab end kohe registreerida ka B-kategooria liiklusteooria- ja sõidueksamile. Isikut tõendava dokumendi kaasaskandmisel ei ole Eesti piires Eestis väljastatud juhiloa kaasaskandmine kohustuslik. Juhiluba ja juhtimisõigus antakse alaliselt Eestis elavale inimesele (sh välismaalasele), kes viibib vähemalt 185 päeva kalendriaastas Eestis ja on registreerinud oma elukoha rahvastikuregistris ja:

  • on omandanud mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni
  • ning kelle vanus ja terviseseisund vastavad kehtivatele nõuetele.

Mootorsõidukijuht peab läbima tervisekontrolli üldjuhul iga 10 aasta järel.

Iga 5 aasta järel peab tervisekontrolli läbima:

  • üle 65-aastane A-, B- ja BE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõiduki juht.
  • üle 50-aastane C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõiduki juht ning T-kategooria traktori- ja liikurmasina juht, B-kategooria takso juht, A- ja B-kategooria alarmsõidukite juht ning mootorsõidukijuhtide õpetaja.

Tervisekontrolli tegijad väljastavad vaid e-tervisetõendeid. E-tervisetõendi saamiseks tuleb eelnevalt täita enda kohta tervisedeklaratsiooni aadressil digilugu.ee ning seejärel pöörduda tervisekontrolli tegija poole. E-tervisetõendi väljastamisel jõuab see automaatselt liiklusregistrisse ning tervisetõendi esitamiseks ei pea teenindusbüroosse kohapeale minema. Tervisetõendi kehtivust saate kontrollida aadressil digilugu.ee.

Juhiloa vahetamine

Juhiloa vahetamiseks tuleb esitada taotlus ja tasuda riigilõiv. Juhiloa (ka rahvusvahelise juhiloa, esmase juhiloa või nende duplikaadi) saab kätte maanteeameti teenindusbüroodest. Juhiluba saab vahetada ka e-teeninduses.

Eesti kodanikel on võimalik juhiluba kätte saada välisesindustest ja aukonsulite käest. Selleks tuleb maanteeameti teenindusbüroos juhiloa taotlusele lisada avaldus juhiloa saatmiseks välisesindusse või aukonsulile. Selle eest tuleb tasuda täiendavalt 30 eurot. Välisesinduste ning Eesti aukonsulite kontaktandmed leiate kasulike linkide nimekirjast.

Juhiloa kehtivuse lõppemise meeldetuletuse saate oma e-postile, kui olete suunanud @eesti.ee e-posti aadressi. Juhiluba kehtib üldjuhul 10 aastat.

Juhiloa liik Kehtivus
Juhiluba 10 aastat
Esmane juhiluba Kuni 2 aastat
Piiratud juhtimisõigusega juhiluba (alates 16. eluaastast) Kehtib kuni juhiloa omaniku 18-aastaseks saamiseni
C-, C1-, D-, D1-, CE-, C1E-, DE-, D1E-alamkategooria mootorsõiduki juhiluba 5 aastat

Juhiloa väljastamine kiirtellimusena

Juhiluba on võimalik teenindusbüroos taotleda kiirtellimusena. Kiirkorras tellitud juhiloa riigilõiv on soodsam, kui taotlete juhiluba maanteeameti e-teeninduses. Juhiloa taotluse saab vormistada ükskõik millises teenindusbüroos, kuid kiirkorras väljastatud juhiloa saab kätte järgmise tööpäeva pärastlõunaks ainult Tallinnas asuvast büroost (Mäepealse 19).

Välisriigis väljastatud juhiluba

Eestis kehtivad välismaal väljastatud juhiload rahvusvaheliste kokkulepete järgi. Kui inimeselt on juhtimisõigus koduriigis ära võetud, siis ei tohi autot juhtida ka välismaal.

Teksti koostas: maanteeamet