Juhiluba

Juhil peab mootorsõiduki juhtimiseks olema juhiluba, mis tõendab juhtimisõigust. Juhiloa väljastab maanteeameti teenindusbüroo, seal saab juhiluba ka vahetada. Samuti väljastavad juhilube Eesti välisesindused.

Teenindusbüroo väljastab esmase juhiloa või juhiloa 10 tööpäeva jooksul alates eksami sooritamisele või juhiloa vahetamise taotluse esitamisele järgnevast päevast.

Esmane juhiluba

Esmast juhiluba saab taotleda maanteeameti e-teeninduses – samas saab end registreerida ka B-kategooria liiklusteooria- ja sõidueksamile – või teenindusbüroos.

Juhiloa väljastamiseks teenindusbüroos tuleb esitada:

  • kehtiv tervisetõend. Tervisetõendit ei pea esitama, kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on esitanud andmed maanteeameti teenindusbüroole elektrooniliselt
  • isikutunnistus või muu isikut ja elamisluba tõendav dokument
  • juhi koolituskursuse tunnistus juhul, kui tunnistuse andmeid liiklusregistris ei ole
  • juhtimisõigust tõendav dokument juhul, kui see on eelnevalt väljastatud (nt piiratud õigusega juhiluba)
  • elektrooniline foto, mida saab tasuta teha kõikides maanteeameti teenindusbüroodes asuvates fotoautomaatides
  • tasutud riigilõiv.

Alaealine peab teenindusbüroos esitama ka seadusliku esindaja nõusoleku.

Esmase juhiloa väljastamise ajal, kuid mitte kauem kui 10 tööpäeva alates eksamite sooritamisele järgnevast päevast, võib kehtiva juhtimisõiguse olemasolul juhtida mootorsõidukit Eestis ilma juhiloata. Õigust juhtida tõendatakse liiklusregistri andmete alusel.

Juhiluba ja juhtimisõigus antakse alaliselt Eestis elavale inimesele (sh välismaalasele), kes viibib vähemalt 185 päeva kalendriaastas Eestis ja on registreerinud oma elukoha rahvastikuregistris ja:

  • on omandanud mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni
  • ning kelle vanus ja terviseseisund vastavad kehtivatele nõuetele.

Eesti piires ei ole Eestis väljastatud juhiloa kaasaskandmine kohustuslik, kui teil on kaasas isikut tõendav dokument.

Tervisekontroll

Mootorsõidukijuht peab läbima tervisekontrolli üldjuhul iga 10 aasta järel või arsti poolt määratud ajal.

Iga 5 aasta järel peavad tervisekontrolli läbima:

  • üle 65-aastased A-, AM-, B- ja BE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite ning T-kategooria traktori ja liikurmasina juhid;
  • C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõidukite juhid ning juhtimisõiguse taotlejate ja mootorsõidukijuhtide õpetajad.

Tervisekontrolli tegijad väljastavad vaid e-tervisetõendeid. E-tervisetõendi saamiseks tuleb eelnevalt täita enda kohta tervisedeklaratsioon patsiendiportaalis digilugu.ee ning seejärel pöörduda tervisekontrolli tegija poole. E-tervisetõendi väljastamisel jõuab see automaatselt liiklusregistrisse ning tervisetõendi esitamiseks ei pea teenindusbüroosse kohapeale minema.

Tervisetõendi kehtivust saate kontrollida maanteeameti e-teeninduses.

Juhiloa vahetamine

Juhiloa vahetamiseks tuleb esitada taotlus ja tasuda riigilõiv. Juhiloa (ka rahvusvahelise juhiloa, esmase juhiloa või nende duplikaadi) saab kätte maanteeameti teenindusbüroodest. Juhiluba saab vahetada ka e-teeninduses.

Eesti kodanikel on võimalik juhiluba kätte saada välisesindustest ja aukonsulite käest. Selleks tuleb maanteeameti teenindusbüroos juhiloa taotlusele lisada avaldus juhiloa saatmiseks välisesindusse või aukonsulile. Selle eest tuleb tasuda täiendavalt 30 eurot.

Juhiloa kehtivuse lõppemise meeldetuletuse saate oma e-postile.Teate saate SMS-iga, kui olete riigiportaalis oma mobiiltelefoni numbri aktiveerinud. Juhiluba kehtib üldjuhul 10 aastat.

Juhiloa liik Kehtivus
Juhiluba 10 aastat
Esmane juhiluba Kuni 2 aastat
Piiratud juhtimisõigusega juhiluba (alates 16. eluaastast) Kehtib kuni juhiloa omaniku 18-aastaseks saamiseni
C-, C1-, D-, D1-, CE-, C1E-, DE-, D1E-alamkategooria mootorsõiduki juhiluba 5 aastat

Juhiloa väljastamine kiirtellimusena

Juhiluba on võimalik teenindusbüroos taotleda kiirtellimusena. Kiirkorras tellitud juhiloa riigilõiv on soodsam, kui taotlete juhiluba maanteeameti e-teeninduses. Juhiloa taotluse saab vormistada ükskõik millises teenindusbüroos, kuid kiirkorras väljastatud juhiloa saab kätte järgmise tööpäeva pärastlõunaks ainult Tallinnas asuvast büroost (Mäepealse 19).

Välisriigis väljastatud juhiluba

Eestis kehtivad välismaal väljastatud juhiload rahvusvaheliste kokkulepete järgi. Kui inimeselt on juhtimisõigus koduriigis ära võetud, ei tohi autot juhtida ka välismaal.

Rohkem saab juhiloa kohta lugeda maanteeameti kodulehelt.

Viimati muudetud: 30-08-2017 00:00 | Teksti koostas: maanteeamet