Juhtimisõigus

Mootorsõidukit võib juhtida isik, kellel on vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus.

Juhiluba väljastatakse Eesti alalisele elanikule (kes viibib vähemalt 185 päeva kalendriaastas Eestis) ja elamisloa alusel Eestis viibivale välismaalasele juhul, kui nende vanus ja terviseseisund vastavad kehtivatele nõuetele, nad on läbinud mootorsõidukijuhi ettevalmistuskursuse autokoolis ja edukalt sooritanud liiklusteooria- ja sõidueksami.

Juhiloa väljastab maanteeameti teenindusbüroo, seal saab juhiluba ka vahetada. Samuti väljastavad juhilube Eesti välisesindused.

E-tervisetõendi saamiseks tuleb eelnevalt täita enda kohta tervisedeklaratsioon patsiendiportaalis digilugu.ee ning seejärel pöörduda arsti poole. E-tervisetõendi väljastamisel jõuab see automaatselt liiklusregistrisse ning tervisetõendi esitamiseks ei pea maanteeametisse kohapeale minema. Tervisetõendi kehtivust saab kontrollida maanteeameti e-teeninduses.

Mootorsõidukite kategooriad

Mootorsõiduki juhtimise õiguse seisukohalt jagunevad autod ja mootorrattad põhikategooriatesse:

  • A (mootorrattad);
  • B, C, D (autod);
  • BE, CE, DE (autorongid)
  • ja nende alamkategooriatesse A1, B1, C1, D1, C1E ja D1E.

AM-kategooria mootorsõidukit (mopeed) võib juhtida ka isik, kellel on mis tahes mootorsõiduki juhtimisõigus või piiratud juhtimisõigus. AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari.

B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigusega isik võib juhtida nii B1-alamkategooria mootorsõidukit kui ka sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattalist sõidukit (traik), mille mootori võimsus ei ületa 15 kilovatti ja mis kuulub A1-alamkategooriasse.

Piiratud juhtimisõigus

Piiratud juhtimisõiguse võib B-kategooria mootorsõiduki juhtimiseks anda 16- ja 17-aastasele isikule. Piiratud juhtimisõigusega isik võib autot juhtida tingimusel, et tema kõrval on seaduslik esindaja. Kaasas võib olla ka seadusliku esindaja kirjaliku nõusolekuga isik, kellel on B-kategooria mootorsõiduki kehtiv juhiluba vähemalt kaks aastat. Kaasas olev isik ei tohi olla joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis.

Piiratud juhtimisõigus annab õiguse juhtida mootorsõidukit üksnes Eestis.

Viimati muudetud: 16-03-2018 00:00 | Teksti koostas: maanteeamet