Mootorsõidukid

Liiklusseaduse tähenduses on sõiduk teel liiklemiseks ette nähtud või teel liiklev liiklusvahend, mis liigub mootori või muul jõul. Mootorsõiduk on mootori jõul liikuv sõiduk. Mootorsõidukiks ei loeta mootoriga jalgratast, pisimopeedi, maastikusõidukit, trammi ega sõidukit, mille valmistajakiirus on alla 6 km/h.

Kõiki mootorsõidukitega seotud toiminguid teeb maanteeamet. Maanteeameti koduleheküljelt alajaotusest “Sõiduk” saab üksikasjalikku teavet sõiduki registreerimise, registreerimiseelse ülevaatuse ja tehnoülevaatuse kohta. Samuti saab teada, kuidas vormistada muudatusi, sõidukit registrist kustutada ning nõuandeid auto ostmiseks.

Digitaalselt allkirjastatud dokumentide saatmine maanteeameti büroosse

Kõik maanteeameti teenindusbürood tunnustavad digitaalselt allkirjastatud dokumente. Nendeks on täidetavad liiklusregistri blanketid, volikirjad, taotlused, seletused jt. Selleks, et saata digitaalselt allkirjastatud dokument maanteeameti büroosse, laadige maanteeameti kodulehelt soovitud blankett, täitke see ära, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-posti aadressile info@mnt.ee.

Sõjaväe sõidukid

Kui soovitakse soetada ja Eestisse sisse tuua sõjaliseks kasutuseks projekteeritud sõiduk, tuleb enne selle toimetamist üle Eesti Vabariigi riigipiiri konsulteerida strateegilise kauba komisjoniga, kas soetatav sõiduk kuulub sõjaliste kaupade nimekirja.

Kui strateegilise kauba komisjon tunnistab soetatava sõiduki sõjaliseks kaubaks, tuleb enne selle Eesti Vabariigi territooriumile toimetamist taotleda ja kätte saada sõjalise kauba sisseveolitsents (Eestist läbiveo korral transiidiluba). Niisuguste sõidukite registreerimisel tuleb lisaks muudele nõutavatele dokumentidele esitada ka sõjalise kauba sisseveolitsents.

Lähemalt saab strateegilise kaubaga seonduvast lugeda välisministeeriumi kodulehelt.

Viimati muudetud: 31-05-2016 00:00 | Teksti koostas: maanteeamet