Mootorsõidukijuhi reisidokumendid

Peale juhiloa ja kohustusliku liikluskindlustuse ning sõiduki registreerimistunnistuse peavad juhil riigist välja sõites kaasas olema veel täiendavad dokumendid.

Mootorsõiduki juhil peavad kaasas olema:

  • juhiluba või muu juhtimisõigust tõendav dokument
  • mootorsõiduki registreerimistunnistus ja selle haagise registreerimistunnistus või haagise registreerimistunnistuse koopia, mille on tõendanud selle väljastanud asutus, ja muud dokumendid, mida nõuab seadus
  • kohustusliku liikluskindlustuse poliis või tõend kindlustuslepingu sõlmimisest vabastamise kohta (Eestist väljumisel rahvusvaheline vői selles riigis, kuhu minnakse, aktsepteeritav kindlustuspoliis).
  • mootorsõiduki omaniku poolt välja antud mootorsõiduki kasutamise kirjalik nõusolek, kui juht soovib Eestis registreeritud sõiduautoga või kuni 3500-kilogrammise täismassiga veoautoga sõita Eestist välja mitte Euroopa Liidu liikmesriiki ja tema nimi ei ole kantud mootorsõiduki kasutajana sõiduki registreerimistunnistusele.

Kirjalikku nõusolekut (vana nimega volikirja) ei pea olema, kui omanik või registreerimistunnistusele kasutajana kantud isik on kaassõitja. Kirjalikku nõusolekut asendab mootorsõiduki kasutusleping, kui mootorsõiduki omanik ja kasutuseleandja on Eesti äriregistrisse kantud juriidiline isik, kelle põhikirjaliseks tegevuseks on mootorsõidukite rentimine, liisimine või üürimine.

Mootorsõiduki ja selle haagise kasutamise kirjalikus nõusolekus ning kasutuslepingus peavad sisalduma järgmised andmed:

  • kirjaliku nõusoleku koostamise koht ja kuupäev
  • mootorsõiduki või selle haagise omaniku nimi ja aadress
  • mootorsõiduki või selle haagise mark ja mudel ning valmistajatehase tähis
  • registreerimistunnistuse ja riikliku registreerimismärgi number
  • sõiduki kasutaja ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress, juhiloa number, sünniaeg või isikukood
  • kirjaliku nõusoleku kehtivuse aeg.

Omaniku allkiri kirjalikul nõusolekul peab olema ametlikult või notariaalselt kinnitatud. Ametlikult saab sõiduki kasutamise kirjaliku nõusoleku kinnitada liiklusregistri büroodes.

Teksti koostas: Maanteeamet