Mida teha, kui toimus kuritegu

Sõltumata sellest, kas kuritegu toimus kodus või tänaval, on oluline kiiremas korras teatada juhtunust politseile, säilitada sündmuskoht ja asitõendid võimalikult puutumatuna. Kiireimat abi annavad politsei- ja piirivalveamet ja päästeamet. Kuriteoohvreid aitavad ka sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna spetsialistid, aga ka kohalike omavalitsuste töötajad.

Kuriteosündmusest saab teavitada:

 • helistades häirekeskuse numbril 112
 • minnes kohale lähimasse politseiasutusse.

Kuidas käituda sündmuskohal:

 • püüdke säilitada sündmuskoht politsei saabumiseni võimalikult puutumatuna.
 • jätke meelde või pange kirja võimalike kahtlustatavate ja tunnistajate andmed ning edastage need politseile.
 • olge tähelepanelik ja öelge oma kahtlused edasi politseile.

Säilitage sündmuskoha puutumatus!

 • Korterivarguse puhul – ärge liikuge sündmuskohal ringi ning ärge alustage kohe toa koristamist, sest seal võib olla jälgi, mis võivad viia asja lahendamiseni ja mida ise ei pruugi märgata ning võib rikkuda. Samas katsuge säilitada puutumatuna ka elukoha ümbrus – ka maas või koridoris võivad olla jäljed, mis on olulised.
 • Autost varguse puhul – ärge liikuge sündmuskohal ringi ning ärge alustage kohe auto koristamist, samas katsuge säilitada puutumatuna ka auto ümbrus, sest ka maas võivad olla jäljed, mis on olulised.
 • Auto-, korteri- vm varguse korral – kui just peab midagi puudutama (tõstma midagi maast üles, avama uksi vm), katsuge seda teha kinnastatud käega, et mitte hävitada võimalikke tõendeid (DNA, sõrmejälg vm).
 • Kui on varastatud rahakott, mobiiltelefon – võtke kohe ühendust oma pangaga/mobiilsideoperaatoriga ning sulgege panga- ja telefonikaardid.

Kuidas ennast hoida

Asjaõigusseadus annab igaühele õiguse temalt salaja või vägivallaga ära võetud asja ebaseaduslikult valdajalt (varas, röövel) tagasi võtta. Selleks võib kasutada jõudu, kuid sealjuures ei tohi ületada hädakaitse piire. Kui teid on petetud tsiviilõiguslikus tehingus, võite esitada hagiavalduse kohtusse. Kindlasti tasuks aga nõu pidada juristiga, kes aitab teil välja selgitada, kas kohtuprotsessil on üldse võiduväljavaateid.

Kelmus on karistusseadustiku järgi teises isikus tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse tekitamise teel varalise kasu saamine. Sisuliselt on tegu olukorraga, kus kaval kelm lihtsameelseid kodanikke petab ning nood siis oma ekslikus arusaamises kelmile vara üle annavad.

Olge ettevaatlikud, kui:

 • teile pakutakse hästitasuvat tööd välismaal – paljud sellised agentuurid on vaid kattevarjuks kelmidele, kes vahendustasu ära võtavad ning siis kaovad või inimesi lubatud lapsehoidmise või koristamise asemel hoopis prostituudiks sunnivad. Samuti võib pakutav töö olla ebaseaduslik.
 • tegelete kinnisvara (oma korteri, maja vmt) ostmise või müümisega. Väiksemad ja pealtnäha soodsaid teenuseid pakkuvad kinnisvarafirmad võivad olla kattevarjuks osavatele kelmidele, kes variisikute kaudu teie korteri või maja kolmandale “heausksele” ostjale kandivad ning pärast teid rahast või majast ilma jätavad.
 • teil palutakse alla kirjutada volikiri asjade ajamiseks – ärge andke teisele isikule liiga laialdasi volitusi. Samuti ei tohiks volikiri olla antud edasivolitamise õigusega (sel juhul võib teie nimel tegutsema asuda hoopis keegi kolmas isik, keda te pole näinudki). Arvestage, et kõik kohustused, mida teine isik volituse alusel võtab, saavad teie kohustusteks.
 • teil palutakse mingi kauba kohaletoomise või hankimise eest ette maksta – kelm võtab raha ja kaob, kaupa teile aga ei saadeta.
 • teil palutakse avaldada isikuandmeid, panga(krediit)kaartide numbreid, arvutiparoole jne – infot teie isiku kohta võidakse kasutada juurdepääsuks teie varale.
 • olete kaotanud dokumendid – neis sisalduvaid andmeid võidakse kasutada teie vara käsutamiseks. Dokumendid ise võivad aga kurjategija tegevuses kasutust leida. Seetõttu on dokumentide kadumisest kohe vaja teatada nende väljaandjale.
 • müüte või ostate autot – võtke kaasa autoasjandust tundev sõber, kes oskaks nõu anda auto tehnilise seisukorra kohta. Pettuse osaliseks võite langeda ka raha üleandmisel – raha asemel antakse teile “nukk”, kus rahapaki all ja peal on küll rahatähed, kuid keskel vaid väärtusetu paberipahn.
 • laenate raha – kirjalik leping, kus raha üleandmine on üles tähendatud, on võla tagasisaamiseks ülima tähtsusega isegi siis, kui arvate laenajat tundvat.

Riigiportaal eesti.ee ei jaga õigusabi, igapäevaelu õigusküsimustele aitab vastuseid leida õigusportaal Jurist Aitab.

Teksti koostas: politsei- ja piirivalveamet