Kui tekib probleeme Euroopa Liidu ametiasutustega suhtlemisel

Kui teil on teises Euroopa Liidu (EL) liikmesriigis tekkinud probleem ametiasutusega seoses ELi õiguse väära kohaldamisega, tasub pöörduda SOLVITi poole.

SOLVIT on ELi liikmesriikide koostöövõrgustik, mis on loodud siseturu probleemide kohtuväliseks kiireks ja efektiivseks lahendamiseks. Alates 2002. aastast ELi liikmesriikides ning Norras, Islandil ja Liechtensteinis tegutsev SOLVITi võrgustik lahendab probleeme, mille puhul teise liikmesriigi ametiasutus on kodaniku või ettevõtja suhtes ebaõigelt kohaldanud ELi siseturu õigust. SOLVITi võrgustiku keskused asuvad kõikides Euroopa Liidu riikides (ka Norras, Islandil ja Liechtensteinis) ja nende ülesanne on leida probleemile lahendus 10 nädala jooksul.

Millal SOLVIT saab aidata

 • Kui kodaniku või ettevõtja ELi õigusi on rikutud
 • Kui probleem on piiriülene
 • Kui õiguste rikkuja on teise liikmesriigi ametiasutus

SOLVITi poole võib pöörduda järgmiste probleemidega:

Millal SOLVIT ei saa aidata

 • Kui on algatatud kohtumenetlus
 • Ettevõtja ja tarbija vaheliste vaidluste puhul
 • Ettevõtjatevaheliste vaidluste puhul
 • Infopäringutele vastamisel ja juriidilisel nõustamisel

Kaebuse esitamine

Kaebus esitatakse selle riigi SOLVITi keskusele, mille kodanik kaebuse esitaja on või kus ta alaliselt elab.

Eesti SOLVITi keskus asub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonnas.

Kaebust saab esitada:

 • online-vormi kaudu
 • e-posti teel: solvit.eesti@mkm.ee
 • telefoni teel: (+372) 625 6489, (+372) 625 6414
 • tavapostiga: SOLVIT Eesti, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Harju 11, 15072 Tallinn

Kaebuse esitamisel on oluline kirjeldada probleemi võimalikult detailselt, edastada kõikide asjassepuutuvate dokumentide koopiad ja kirjavahetus koos oma kontaktandmetega.

Kaebuse menetlemine

Kohalik SOLVITi keskus analüüsib esitatud kaebust ning teatab nädala jooksul, kas konkreetse juhtumi puhul on tegemist ELi õiguse rikkumisega ja kas kaebus võetakse menetlusse või mitte.

ELi õiguse rikkumise puhul vormistab kohalik SOLVITi keskus asjakohase kaasuse kirjelduse, mis registreeritakse andmebaasis ning edastatakse koos õigusliku analüüsiga selle liikmesriigi SOLVITi keskusele (nn juhtiv SOLVITi keskus), kus probleem tekkis. Kohalik SOLVITi keskus hoiab kaebuse esitajat menetluse käiguga kursis. Kui kaasuse on menetlusse võtnud ka juhtiv SOLVITi keskus, on probleemi lahendamise tähtajaks 10 nädalat. Eriti keeruliste juhtumite puhul võib tähtaega pikendada 4 nädala võrra.

Kui hoolimata SOLVITi pingutustest jääb probleem lahendamata, püüab kohalik SOLVITi keskus aidata leida lahendust muul viisil.

Teavet ja juriidilist nõuannet oma õiguste kohta Euroopa Liidus saab Teie Euroopa Nõuande nõuandeteenistusest. Kui Teie Euroopa Nõuande võrgustik leiab, et tegemist on ELi õiguse rikkumisega, edastatakse kaebus automaatselt SOLVITisse.

Riigiportaal eesti.ee ei jaga õigusabi, igapäevaelu õigusküsimustele aitab vastuseid leida õigusportaal Jurist Aitab.

Viimati muudetud: 13-05-2016 00:00 | Teksti koostas: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium