Tervishoid vanemas eas

Eakatel on õigus nii ambulatoorsele kui statsionaarsele arstiabile, kaasa arvatud geriaatrilisele arstiabile. Terviseprobleemide tekkimisel tuleks kõigepealt pöörduda oma perearsti poole, kes otsustab, kas vajate kodust või haiglaravi.

Hambaravi- ja proteesihüvitis

1. juulist 2017 on hambaravihüvitis vanadus- ja töövõimetuspensionäridele, osalise või puuduva töövõimega isikutele ning üle 63-aastastele eakatele kuni 85 eurot aastas. Hüvitist saab kasutada ainult haigekassa hambaravi lepingupartnerite juures.

Uue korra järgi ei pea hambaraviteenuse hüvitist enam ise tagantjärele taotlema ja dokumente haigekassale esitama. Arveldus täiskasvanute hambaravihüvitise piires toimub hambaarsti ja haigekassa vahel elektroonselt. Kui hambaarsti osutatud teenusele kehtib uus hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel.

Patsient ise tasub 15% teenuste hinnast. Hüvitis kehtib ainult esmavajalikele hambaraviteenustele. Kõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb tasuda täishinda. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt nõuda visiiditasu kuni 5 eurot (v.a rasedad).

Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei saa järgmisesse aastasse edasi kanda. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Igal aastal on võimalik hüvitist saada kuni 85 eurot.

Kui te olete 2017. aastal enne 1. juulit saanud hambaraviteenuseid ja taotlenud rahalist hüvitist kuni 19,18 euro eest, lahutatakse seni kasutatud hüvitis 85 eurost maha.

Proteesihüvitis

Proteesihüvitist on võimalik kasutada kolme aasta peale 255,65 eurot.

Hüvitise taotlemiseks on kaks võimalust:

  1. esitage hambaprotesside hüvitise avaldus (pdf, 168 KB) ja proteesimistööde eest tasumist tõendav dokument haigekassale. Haigekassa kannab hüvitise kindlustatu pangaarvele 90 päeva jooksul pärast nõutavate dokumentide laekumist haigekassa piirkondlikku osakonda.
  2. esitage avaldus otse proteesitegijale - kindlustatu maksab siis hambaproteeside eest hambaproteesi tegijale vaid selle summa, mis ületab 255,65 eurot.

NB! Alates 1. jaanuarist 2018 ei pea proteesihüvitise saamiseks enam avaldust tagantjärele esitama, kogu arveldus toimub otse hambaarsti ja haigekassa vahel ehk soodustus arvestatakse raviarvelt maha hambaarsti juures maksmise hetkel.

Riigiportaalis saate e-teenuses Hambaravi- ja proteesiteenuste info vaadata oma hambaravihüvitise ja hambaproteeside hüvitise limiidi kasutust.

Abivahendid

Abivahend on toode või vahend, mille abil on võimalik ennetada tekkinud või kaasasündinud kahjustuse või puude süvenemist, kompenseerida kahjustusest või puudest tingitud funktsioonihäiret, parandada või säilitada füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegevus- ja töövõimet. Abivahendeid saab osta või üürida isikliku abivahendi kaardi alusel.

Isikliku abivahendi kaardi taotlemise aluseks on arstitõend või rehabilitatsioonimeeskonna poolt tuvastatud vajadus abivahendi järele. Teatud abivahendite puhul (näiteks sääreproteesid, ratastoolid, invarollerid jne) saab vajaduse tuvastajaks olla ainult eriarst või rehabilitatsioonimeeskond.

Kehtiva isikliku abivahendi kaardi omanik, kellel on olemas kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on välja toodud abivahendi nimetus või kirjeldus, võib abivahendi saamiseks pöörduda ükskõik millisesse abivahendite müügi või üürimisega tegelevasse ettevõttesse Eestis, millel on sotsiaalkindlustusametiga kehtiv leping.

Inimene, kes taotleb isikliku abivahendi kaarti esmakordselt või selle duplikaati, peab pöörduma sotsiaalkindlustusameti poole.

Taotluse (pdf, 406 kB) saab

Kaardi taotlemisel posti või e-posti teel tuleb taotlusele lisada koopia kehtivast arstitõendist või rehabilitatsiooniplaani esilehest, kus on kirjas isikuandmed, ja lehest, kus on välja toodud abivahendi nimetus või kirjeldus.

Klienditeenindusse tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument, arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on välja toodud abivahendi nimetus või kirjeldus.

Lähemalt saab abivahendite eest tasumise, järjekordade ja ettevõtetesse pöördumise kohta lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Meditsiiniseade

Meditsiiniseadmed on meditsiinilised abivahendid (instrument, aparaat, seade, tarkvara jne), mille abil on võimalik ravida haigusi ja vigastusi või mille kasutamine hoiab ära haiguse süvenemise.

Meditsiiniseadme vajaduse määrab raviarst. Kui teil on diagnoositud haigus, mille raviks on vaja haigekassa meditsiiniseadmete loetelus olevat meditsiiniseadet, koostab raviarst teile digitaalse meditsiiniseadme kaardi. Pärast meditsiiniseadme kaadi koostamist võite kohe minna apteeki või pöörduda otse meditsiiniseadme müüja poole ja osta teile määratud meditsiiniseadmed soodustingimustel.

Haigekassa kompenseeritavate meditsiiniseadmete loetelu leiate haigekassa kodulehelt.

Meditsiiniseadmete ja ortooside müüjate nimekirja leiate haigekassa kodulehelt.

Taastusravi

Taastusravi viiakse reeglina läbi tervishoiuasutuses, kus selgitatakse võimalikult täpselt, millised on taastumisvõimalused ja mil viisil on võimalik seda saavutada. Taastusravi korraldavad ka sanatooriumid.

Raviarst vormistab ravivajajale sanatoorse ravituusiku taotluse esitamiseks sotsiaalkindlustusameti piirkondlikku klienditeenindusse. Puudega lapse, mittetöötava invaliidi ja mittetöötava pensionäri ravituusiku väljastamise korraldab sotsiaalkindlustusameti piirkondlik büroo.

Taastusravisse kuulub:

  • füüsiline aktiveerimine ja toonuse parandamine
  • sotsiaalne aktiveerimine ja suhtlemine
  • ravivõimlemine.

Taastusravi hüvitamisest saab lugeda haigekassa kodulehelt.

Viimati muudetud: 18-06-2017 00:00 | Teksti koostas: haigekassa