Kodune laps

Laps ei pea käima lasteaias, kuid lasteasutustel on kohustusi ka kodus kasvavate laste ees. Lasteasutuse pedagoogid on kohustatud nõustama nii lasteasutuses käivate kui mittekäivate laste vanemaid õppe- ja kasvatusküsimustes.

Kodustele lastele:

  • loob valla- või linnavalitsus vastavalt vajadusele lasteaedade ja koolide juurde võimalusi huvitegevuses osalemiseks.
  • võib lapsevanemate soovil ja tingimuste olemasolul asutada beebikoole, mis mõeldud alla 3-aastastele lastele.

Alates 4-aastaseks saamisest soovitatakse kodusel lapsel lasteaia õppe- või huvitegevuses osaajaliselt osaleda, et saavutada koolivalmidus. Kohalik omavalitsus peab 1,5-7-aastastele lastele looma võimaluse käia kodukoha lähedal lasteaias. Lasteaia osalustasu ei tohi ületada 20% valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Riigiportaalist leiate lasteaedade ja lastehoidude kontaktid.

Viimati muudetud: 04-02-2014 00:00 | Teksti koostas: haridus- ja teadusministeerium