Lemmikloom

Lemmiklooma pidamise nõuded määravad reeglid lemmikloomade (koerad, kassid, närilised, linnud, roomajad) pidamisele, hoidmisele, paaritamisele jne. Nõuete mõte on tagada, et kõiki loomi hoitakse tingimustes, mis sobivad nende suuruse, iseloomu ja eripäradega.

Tervis

Loomatauditõrje seadus nõuab, et Eestis elav lemmikloom peab olema vaktsineeritud marutaudi vastu. Eesti Väikeloomaarstide Seltsi soovitab koeri ja kasse vaktsineerida lisaks seaduses nõutud miinimumile ka teiste levinumate haiguste vastu. Suur osa vaktsiine on saadaval kompleksvaktsiinina ehk ühe süstiga saab loomale immuunsuse mitme haiguse vastu.

Vaktsineerida tuleks ka tubaseid loomi, kuna inimesed toovad haigusetekitajad paratamatult tänavalt või trepikojast kaasa. Kui koeraomanik soovib osaleda näitustel või teistel Eesti Kennelliidu (EKL) üritustel, kehtivad EKLi vaktsineerimiseeskirjad (lisaks marutaudile ka muud kohustuslikud vaktsineerimised). Jahikoertele kehtivad reeglid on kirjas jahiseaduses.

Lemmiklooma andmed ja registreerimine (LLR)

Lisaks üldistele seadustele peab iga loomaomanik järgima kohalikus omavalitsuses kehtivat koerte ja kasside pidamise eeskirja, mis võib olla omavalitsuseti erinev. Koera järelt tuleb väljaheiteid koristada igas omavalitsuses ning enamik omavalitsusi nõuab koerte ja kasside kiipimist ja registreerimist (täpsemat infot saab omavalitsuselt). Omavalitsused tegelevad ka hulkuvate loomade püüdmise ja hoidmisega. Kui lemmikloom sureb, saab infot matmise, kremeerimise või korjuse äraviimise kohta kohalikust omavalitsusest.

Lemmikloomi kiibitakse, et kadunud loom kiiresti omanikuni jõuaks või vajadusel saaks kindlaks teha, kes on looma omanik. Ainult looma kiibistamisest ei piisa, lemmiklooma kiibi number tuleb kanda lemmikloomade registrisse, kus see seotakse infoga looma omaniku kohta. Mõistlik on lemmikloom kanda mitmesse registrisse, kuna kohustuslikud registrid on kohalike omavalitsuste juures, ärajooksnud koer võib aga lühikese ajaga teise linna või valda jõuda. Tõukoerad registreeritakse ka Eesti Kennelliidu registris. Samuti on soovitatav loomal kanda kaelarihma omaniku telefoninumbriga - siis saab kaotsi läinud looma omanikuga ühendust võtta ka inimene, kel pole mikrokiibilugejat.

Kohalike omavalitsuste lemmikloomaregistriga (LLR) ühinenud kohalike omavalitsuste koerte ja kasside pidamise eeskirja järgi on loomaomaniku kohustus koer või kass registreerida. Teiste lemmikloomade märgistamine ja registreerimine on üldjuhul soovituslik.

Registrisse kantud looma omanik saab vaadata looma andmeid ning vajadusel muuta või parandada oma kontaktandmeid: telefoninumbrit ja e-posti aadressi. Omaniku elukoha aadress võetakse rahvastikuregistrist. Loomaomanik saab registrile teatada ka oma lemmiku surmast ja surma põhjusest, kui seda ei ole teinud veterinaar.

Oma lemmikloomade andmeid saate vaadata ja muuta üle-eestilises lemmikloomaregistris (LLR).

Tallinna elanikud saavab oma lemmikloomade andmeid vaadata ja muuta Tallinna linna e-teeninduses.

Koduloomade kaitse

Väärkoheldud looma nähes saab pöörduda veterinaar- ja toiduametisse, neil on ka õigus kontrollida, kuidas lemmiklooma koheldakse ja peetakse. Vajadusel saab amet teha omanikule ettekirjutuse, trahvi või pöörduda kohtusse lemmiklooma pidamise õiguse äravõtmiseks. Looma väärkohtlemise kahtluse puhul saab nõu pidada ka Eesti Loomakaitse Seltsiga (ELS), mis pole küll riiklik institutsioon, kuid nõustab abivajajaid ja teeb riikliku süsteemiga koostööd.

Lemmikloomaga reisimine

Üldist infot lemmikloomaga reisimiseks ja nõudeid loomade Eestisse toomiseks saab veterinaar- ja toiduameti kodulehelt ja maksu- ja tolliameti kodulehelt.

Enne lemmikloomaga reisima asumist tuleb üle vaadata kõikide külastatavate riikide nõuded, kuna iga riik määrab riiki toodavatele loomadele esitatavad nõuded ise. Üldjuhul on reeglid kirjas vastava riigi tolliameti kodulehel. Euroopa Komisjoni veebilehel leiab asjakohast infot ELi liikmesriikide kaupa.

Peamiseks nõudeks on koera puhul mikrokiip ja marutaudi vastu vaktsineeritus, samuti nõuavad mitmed riigid enne looma riiki lubamist mitmekuulist karantiini või veretestide läbiviimist. Euroopa Liidus reisides peab loomal olema lemmikloomapass, mille abil saab kindlaks teha looma omaniku nime ja aadressi ning mis tõendab kehtivat vaktsineerimist marutaudi vastu. Lemmikloomapassi saab volitatud veterinaararstilt.

Viimati muudetud: 06-01-2017 00:00 | Teksti koostas: eesti.ee